ഐ. എൻ. സി (ക്വിസ് – 1)

ഐ. എൻ. സി (ക്വിസ് – 1)

0%
64

ഐ. എൻ. സി (ക്വിസ് – 1)

1 / 20

“കോൺഗ്രസിൻറെ സമാധാനപരമായ അന്ത്യമാണ് എൻറെ ലക്ഷ്യം” എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര്

2 / 20

ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിന് ഡൽഹി ആദ്യമായി വേദിയായ വർഷം

3 / 20

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ത്

4 / 20

1885 മുതൽ 1947 ൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃപരമായ പങ്ക് വഹിച്ച ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകൃതമായ വർഷം

5 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ 1885 ബോംബെയിൽ വെച്ച് w c ബാനർജി യുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻറെ സമ്മേളനത്തിൻറെ പ്രത്യേകത ഏത്

6 / 20

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ആര്

7 / 20

കോൺഗ്രസിൻറെ ഔദ്യോഗിക ചിത്രകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആര്

8 / 20

“വർഷത്തിലൊരിക്കൽ തവളകളെ പോലെ കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല”എന്നും “അവധിക്കാല വിനോദ പരിപാടി” എന്നും ഐ എൻ സിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആര്

9 / 20

ഐ എൻ സി യുടെയും ഹിന്ദുമഹാസഭയുടെയും പ്രസിഡണ്ട് ആയ ഏക വ്യക്തി ആര്

10 / 20

INC യുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്ന ഗോകുൽദാസ് തേജ്‌പാൽ സംസ്‌കൃത കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയുന്നത്

11 / 20

INC രൂപീകരിച്ചത്

12 / 20

ഐ എൻ സി യുടെ ബ്രിട്ടീഷ് കമ്മിറ്റി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ രൂപീകരിച്ചവർഷം

13 / 20

1938 ഐ എൻ സി നിയമിച്ച ദേശീയ ആസൂത്രണ കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആര്

14 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ 1855 ബോംബെയിൽ വെച്ച് w c ബാനർജിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ഐഎൻസി സമ്മേളനത്തിൻറെ പ്രത്യേകത എന്ത്

15 / 20

മൂന്ന് ദിവസത്തെ തമാശ എന്ന് അമരാവതി സമ്മേളനത്തിത്തെ (1897) കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാര്

16 / 20

INC ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം

17 / 20

1938ലെ ഹരിപുര സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സ് അധ്യക്ഷൻ

18 / 20

ആദ്യമായി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇൻഡ്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷനായ വർഷം

19 / 20

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന ആശയം ലോർഡ് ഡഫറിൻറെ ബുദ്ധിയാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട വ്യക്തി ആര്

20 / 20

ഐ എൻ സി യുടെ ആദ്യ പ്രസിഡണ്ട് ആര്

Your score is

The average score is 62%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register