ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 2)

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 2)

0%
39

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 2)

1 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിൽ ഝാൻസിയിലെ നേതാവ് ആര്

2 / 20

ഗ്വാളിയോർ, ജാൻസി എന്നീ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് മേധാവി ആര്

3 / 20

പരിഷ്കൃതവും അപരിഷ്കൃതവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം എന്ന 1857ലെ വിപ്ലവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

4 / 20

കലാപകാലത്ത് ഝാൻസിറാണി സഞ്ചരിച്ച കുതിര ഏത്

5 / 20

1857-ലെ വിപ്ലവത്തിൽ ബറേലിയിലെ നേതാവ് ആര്

6 / 20

നാനാ സാഹിബിൻറെ പട്ടാള മേധാവി ആര്

7 / 20

ഒന്നാം സ്വതന്ത്ര സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സ്ഥലം

8 / 20

1888 ലെ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയുടെ വിളംബരത്തിനെതിരെ വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച വിപ്ലവകാരി ആര്

9 / 20

ഒന്നാം സ്വതന്ത്ര സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വർഷം

10 / 20

ഝാൻസി റാണിയെ വധിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാള മേധാവി ആര്

11 / 20

ഝാൻസിയിലെ രാജാവായിരുന്ന രാജാ ഗംഗാധർ റാവുവിൻറെ രാജ്ഞി ആര്

12 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിൻറെ അനന്തരഫലം എന്തായിരുന്നു

13 / 20

1857 വിപ്ലവത്തിൽ ഗ്വാളിയോറിലെ നേതാവ് ആര്

14 / 20

1857ലെ വിപ്ലവ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക തലവൻ ആര്

15 / 20

ക്വീൻ ഓഫ് ഝാൻസി എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര്

16 / 20

1857: ദി ഗ്രേറ്റ് റെബല്യൻ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര്

17 / 20

1857 വിപ്ലവത്തിലെ വന്ദ്യവയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

18 / 20

1857 ലെ കലാപത്തിന്ന് ആരയിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തത്

19 / 20

1857 വിപ്ലവത്തിൽ ബറൗട്ട് പർഗാനയിലെ നേതാവ് ആര്

20 / 20

ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻറെ റിഹേഴ്സൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത്

Your score is

The average score is 78%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register