ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 4)

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 4)

0%
29

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 4)

1 / 20

മൃഗക്കൊഴുപ്പ് പുരട്ടിയ പുതിയ തരം തിരികൾ നിറച്ച എൻഫീൽഡ് തോക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് എപ്പോൾ

2 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിൽ കോട്ടയിലെ നേതാവ് ആര്

3 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തെ പശ്ചാത്തലമാക്കി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യ ചലച്ചിത്രം ഏത്

4 / 20

1888 ലെ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയുടെ വിളംബരത്തിനെതിരെ വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച വിപ്ലവകാരി ആര്

5 / 20

ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ആദ്യമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട നാട്ടുരാജ്യം ഏത്

6 / 20

എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മ്യൂട്ടിനി എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര്

7 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിലെ ആദ്യ രക്ത സാക്ഷി ആര്

8 / 20

1858 ലെ വിളംബരത്തിൻറെ ഫലമായി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണാധികാരി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരി ആര്

9 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിൻറെ നൂറ്റി അമ്പതാം വാർഷികം ഇന്ത്യ ആഘോഷിച്ചത് എന്ന്

10 / 20

1857ലെ വിപ്ലവ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക തലവൻ ആര്

11 / 20

1857 വിപ്ലവത്തിൽ ബറൗട്ട് പർഗാനയിലെ നേതാവ് ആര്

12 / 20

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി ആര്

13 / 20

വിപ്ലവകാരികൾ ആദ്യം പിടിച്ചെടുത്ത പ്രദേശം ഏത്

14 / 20

1857ലെ വിപ്ലവം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട റിലീഫ് ഓഫ് ലക്നോ എന്ന പ്രശസ്ത ചിത്രം വരച്ചത് ആര്

15 / 20

ഡൽഹിയിലെ കശാപ്പുകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ജനറൽ ആര്

16 / 20

ഝാൻസിറാണി മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ

17 / 20

ചെകുത്താൻറെ കാറ്റ് എന്ന് 1857ലെ വിപ്ലവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

18 / 20

ബഹദൂർഷാ രണ്ടാമൻറെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ

19 / 20

ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമപ്രകാരം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത്

20 / 20

ഝാൻസിറാണി വധിക്കപ്പെട്ട വർഷം ഏത്

Your score is

The average score is 80%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register