ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 5)

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 5)

0%
19

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 5)

1 / 20

വെല്ലൂർ മ്യൂട്ടിനി യെ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻറെ റിഹേഴ്സൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

2 / 20

കൈമോശം വന്ന മഹത്വത്തെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള അവസാന ശ്രമം എന്ന് 1857ലെ വിപ്ലവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

3 / 20

ആക്ട് ഫോർ ദ ബെറ്റർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആക്ട് ഏത്

4 / 20

മതത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സമരം ആയി തുടങ്ങി എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധമായി അവസാനിച്ചു എന്ന് 1857ലെ വിപ്ലവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

5 / 20

1857-ലെ വിപ്ലവത്തിൽ മീററ്റിലെ നേതാവ് ആര്

6 / 20

കിട്ടൂർ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതാര്

7 / 20

“മംഗൾ പാണ്ഡെ ദി റൈസിംഗ്” എന്ന സിനിമയിൽ മംഗൽപാണ്ഡെ ആയി അഭിനയിച്ച വ്യക്തി ആര്

8 / 20

ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം നടപ്പിലാക്കിയത് ആര്

9 / 20

ശിപ്പായി ലഹള എന്ന് 1857ലെ വിപ്ലവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

10 / 20

1857: ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര്

11 / 20

1824 കിട്ടൂർ എന്ന നാട്ടുരാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കാനായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ അനൗദ്യോഗികമായി ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം ഉപയോഗിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടന്ന കലാപം ഏത്

12 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിൻറെ പ്രവാചകൻ, വിപ്ലവത്തിൻറെ അംബാസിഡർ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

13 / 20

1857 വിപ്ലവത്തിൽ മാൻഡസോറിലേ നേതാവ് ആര്

14 / 20

ജോൺസ് ഹെയസിയുടെ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചതിൻറെ പേരിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തൂക്കിലേറ്റിയ വ്യക്തി ആര്

15 / 20

കാലത്തെ തിരിച്ചു വെക്കാനുള്ള യാഥാസ്ഥിക ഘടകങ്ങളുടെ ശ്രമം എന്ന് 1857ലെ വിപ്ലവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

16 / 20

ചെകുത്താൻറെ കാറ്റ് എന്ന് 1857ലെ വിപ്ലവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

17 / 20

ചബേലി എന്ന പേരിലറിയപ്പെട്ട വിപ്ലവകാരി ആര്

18 / 20

മൂന്നാം നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

19 / 20

രാജ്യത്തിൻറെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സമരം എന്ന് 1857ലെ വിപ്ലവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

20 / 20

ഉത്തർ പ്രദേശിലെ പ്രധാന കലാപ കേന്ദ്രം ഏത്

Your score is

The average score is 85%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register