0%
7

ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് – 3

1 / 25

ഉറുദു ഭാഷയുടെ പിതാവ്, ഇന്ത്യയുടെ തത്ത, സൂഫികളുടെ ഭക്തിഗാനമായ കവ്വാലിയുടെ പിതാവ് എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന കവി

2 / 25

ജലാലുദ്ദീൻ ഖിൽജിയെ വധിച്ചതാര്

3 / 25

ഉറുദു ഹോമർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കവി

4 / 25

ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഹിന്ദു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്ത മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി

5 / 25

അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ സദസ്യൻ ആയിരുന്ന കവി

6 / 25

ആയിരം തൂണുകളുടെ കൊട്ടാരം പണികഴിപ്പിച്ച ഡൽഹി സുൽത്താൻ

7 / 25

അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ വിശ്വസ്ത സേനാനായകൻ

8 / 25

ഭൂനികുതി, ഒട്ടകങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് പോസ്റ്റൽ സമ്പ്രദായം, ലഹരിപദാർത്ഥ നിരോധനം, പട്ടാളക്കാർക്ക് ശമ്പളം, സർക്കാർ വക ധാന്യപുര കൾ എന്നിവ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഡൽഹി സുൽത്താൻ

9 / 25

പൂഴ്ത്തിവെപ്പും കരിഞ്ചന്തയും നടത്തുന്നവർക്ക് കഠിനശിക്ഷ നൽകിയ ഡൽഹി സുൽത്താൻ

10 / 25

ഡെക്കാൻ പ്രദേശം ആദ്യമായി ആക്രമിച്ച മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി 0

11 / 25

തുഗ്ലക് വംശ സ്ഥാപകൻ ആര്

12 / 25

തെക്കേ ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച ആദ്യ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി

13 / 25

ഞാനാണ് ഖലീഫ’ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരി

14 / 25

രണ്ടാം അലക്സാണ്ടർ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച സുൽത്താൻ ആര്

15 / 25

അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയുടെ കാലത്ത് കമ്പോള നിയന്ത്രണത്തിന് മേധാവിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആര്

16 / 25

ദേവഗിരി കീഴടക്കാനും ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആക്രമണം നടത്താനും അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയെ സഹായിച്ച സേനാനായകൻ ആര്

17 / 25

അമീർ ഖുസ്രുവിൻറെ പ്രസിദ്ധ കൃതികളിൽ പെടാത്തത് ഏത്

18 / 25

ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഡൽഹി ഭരിച്ച ഖിൽജി സുൽത്താൻ ആര്

19 / 25

ഖിൽജി വംശത്തിൻറെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഖിൽജി സൈന്യാധിപൻ ആര്

20 / 25

ഖിൽജി വംശത്തിലെ അവസാന ഭരണാധികാരി ആര്

21 / 25

രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ കുടുംബബന്ധങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഡൽഹി സുൽത്താൻ ആര്

22 / 25

കമ്പോള നിയന്ത്രണവും വില നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയ ഡൽഹി സുൽത്താൻ

23 / 25

ഡക്കാൻ നയം നടപ്പിലാക്കിയ ഡൽഹി സുൽത്താൻ ആര്

24 / 25

ബാൽബൻ, അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി, ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക് എന്നിവരുടെ രക്ഷാധികാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പണ്ഡിതൻ ആര്

25 / 25

സീരി നഗരം, അലൈ ദർവാസ എന്നിവ പണികഴിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരി

Your score is

The average score is 59%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: