ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 1

ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 1

0%
40

ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ (ക്വിസ് – 1)

1 / 20

അഡയാറിൽ ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

2 / 20

ഗദ്ദാർ പാർട്ടി പിരിച്ചുവിട്ട വർഷം

3 / 20

ബംഗാൾ വിഭജന സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സെക്രട്ടറി ആര്

4 / 20

മുസ്ലിം ലീഗിൻറെ ആദ്യ വാർഷിക സമ്മേളനം 1907 -ൽ നടന്നത് എവിടെ വെച്ച്

5 / 20

സരോജിനി നായിഡുവിനെ ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്

6 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദ് ചെയ്ത വൈസ്രോയി ആര്

7 / 20

ഗദ്ദാർ പാർട്ടി യുടെ ആദ്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആര്

8 / 20

ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സ്വരാജ്യം നേടുന്നതിനായി തുടക്കംകുറിച്ച പ്രസ്ഥാനമേത്

9 / 20

ക്വിറ്റ്ഇന്ത്യ സമരം ആരംഭിച്ച ദിവസം

10 / 20

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം

11 / 20

ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് നയത്തിലെ ഉദാഹരണം ഏത്

12 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ ‘ഹിന്ദു-മുസ്ലിം ഐക്യത്തെ തകർക്കാനുള്ള ബോംബ് വർഷം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

13 / 20

സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് പത്രങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത്

14 / 20

പൂനെയിൽ മുഹമ്മദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

15 / 20

നിങ്ങളെനിക് രക്തം തരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക് സ്വാതന്ത്രം തരാം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്

16 / 20

മിതവാദ ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം

17 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ തീവ്രദേശീയ നേതാക്കളിൽ പെടാത്തത്

18 / 20

ബന്ദേ മാതരം മൂവ്മെൻറ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രസ്ഥാനമേത്

19 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനവും തുടർന്നുണ്ടായ സമരങ്ങളും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിച്ച പുതിയൊരു കാലഘട്ടം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത്

20 / 20

1915 നവംബർ 16ന് തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട ഗദ്ദാർ പാർട്ടി നേതാവ് ആര്

Your score is

The average score is 66%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register