ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് -02

ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് -02

0%
27

ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ (ക്വിസ് – 2)

1 / 20

ജാത്ര എന്ന പരമ്പരാഗത നൃത്ത/നാടകരൂപം ഏതു പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ആരംഭിച്ചതാണ്

2 / 20

സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച വർഷം

3 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനം നിലവിൽ വന്ന വർഷം

4 / 20

1905-ലെ ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് ഉയർന്നുവന്ന പ്രസ്ഥാനം ഏത്

5 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ തീവ്രദേശീയ നേതാക്കളിൽ പെടാത്തത്

6 / 20

1931 ലെ ഗാന്ധി ഇർവിൻസന്ധി പ്രകാരം ഗാന്ധിജി സരോജിനി നായിഡു തുടങ്ങുയവർ പങ്കെടുത്ത വട്ടമേശ സമ്മേളനം

7 / 20

തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

8 / 20

ഗദ്ദാർ എന്ന വാക്കിൻറെ അർത്ഥം

9 / 20

മുസ്ലിംലീഗ് രൂപീകരണത്തിന് കാര്യമായ മീറ്റിങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

10 / 20

സുബാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്സിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു

11 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്ന വർഷം

12 / 20

തീവ്രവാദ ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം

13 / 20

മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയി ആര്

14 / 20

1916 ലെ ലക്നൗ ഉടമ്പടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

15 / 20

സ്വദേശിമിത്രം എന്ന പത്രത്തിൻറെ സ്ഥാപകൻ ആര്

16 / 20

സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച സംഘടന ഏത്

17 / 20

കേരളത്തിൽ ക്വിറ്റ്ഇന്ത്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്

18 / 20

മുഹമ്മദലി ജിന്ന മുസ്ലിം ലീഗിൽ അംഗമായ വർഷം

19 / 20

മുഹമ്മദ് സിയാവുദീൻ എന്ന പേരിൽ വീട്ടുതടങ്കലിൽ നിന്ന് പെഷവാറിലേക് രക്ഷപെട്ട നേതാവ്

20 / 20

“ഇന്ത്യയുടെ അന്തിമമായ സ്വാതന്ത്ര യുദ്ധം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര പിതാവേ, ഇന്ത്യയുടെ മോചനത്തിനായുള്ള ഈ വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾ തേടുന്നു.” ഗാന്ധിജിയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാര്?

Your score is

The average score is 70%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register