ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 3

ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 3

0%
20

ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ (ക്വിസ് – 3)

1 / 20

നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയുന്നത്

2 / 20

ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ പ്രസിഡണ്ടായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആര്

3 / 20

ഒന്നാം വട്ട മേശ സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം

4 / 20

“ഇന്ത്യയുടെ അന്തിമമായ സ്വാതന്ത്ര യുദ്ധം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര പിതാവേ, ഇന്ത്യയുടെ മോചനത്തിനായുള്ള ഈ വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾ തേടുന്നു.” ഗാന്ധിജിയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാര്?

5 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്ന വർഷം

6 / 20

മിതവാദ ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം

7 / 20

ഇതൊരു ക്രൂരമായ തെറ്റാണ്’- ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആര്

8 / 20

ബംഗാൾ വിഭജന സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സെക്രട്ടറി ആര്

9 / 20

മുസ്ലിം ലീഗിൻറെ അമൃതസർ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ആര്

10 / 20

സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആന്ധ്രയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

11 / 20

മുഹമ്മദലി ജിന്നയെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യതയുടെ പ്രതിപുരുഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആര്

12 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഗദ്ദാർ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ പെടാത്തത് ആര്

13 / 20

സർവ്വേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാപിച്ചത്

14 / 20

ബോംബയിലെ ഗോവാലിയ ടാങ്ക് മൈതാനത്തിൽ (ഓഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി മൈതാനം) വെച് ക്വിറ്റ്ഇന്ത്യ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച നേതാവ്

15 / 20

കേരളത്തിൽ ക്വിറ്റ്ഇന്ത്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്

16 / 20

സഞ്ജീവിനി പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൻറെ സ്ഥാപകനാര

17 / 20

സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് പത്രങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത്

18 / 20

അമേരിക്കയിൽ ഇന്ത്യൻ ഹോംറൂൾ ലീഗ് സ്ഥാപിച്ചത് ആര്

19 / 20

1915 നവംബർ 16ന് തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട ഗദ്ദാർ പാർട്ടി നേതാവ് ആര്

20 / 20

മിതവാദ ദേശീയതയുടെ കാലത്തെ പ്രധാന നേതാക്കളിൽ പെടാത്തത് ആര്

Your score is

The average score is 81%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register