ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 5

ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 5

0%
17

ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ (ക്വിസ് – 5)

1 / 20

മുഹമ്മദലി ജിന്ന മുസ്ലിം ലീഗിൽ അംഗമായ വർഷം

2 / 20

ഇതൊരു ക്രൂരമായ തെറ്റാണ്’- ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആര്

3 / 20

സരോജിനി നായിഡുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു

4 / 20

ഇന്ത്യൻ ചിത്രകലാരംഗത്ത് സ്വദേശിവൽക്കരിക്കുന്നു അതിനായി ‘ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഓറിയൻറൽ ആർട്സ്’ ആരംഭിച്ചത് ആര്

5 / 20

ഗദ്ദാർ പാർട്ടി പിരിച്ചുവിട്ട വർഷം

6 / 20

ജാത്ര എന്ന പരമ്പരാഗത നൃത്ത/നാടകരൂപം ഏതു പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ആരംഭിച്ചതാണ്

7 / 20

മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയി ആര്

8 / 20

മൂന്നാം വട്ട മേശ സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം

9 / 20

മിതവാദ ദേശീയതയുടെ കാലഘട്ടം

10 / 20

ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആസ്ഥാനം

11 / 20

ഗദ്ദാർ എന്ന വാക്കിൻറെ അർത്ഥം

12 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദ് ചെയ്ത വർഷം

13 / 20

നേതാജി എഴുതി പൂർത്തി ആക്കാത്ത കൃതി

14 / 20

1931 ലെ ഗാന്ധി ഇർവിൻസന്ധി പ്രകാരം ഗാന്ധിജി സരോജിനി നായിഡു തുടങ്ങുയവർ പങ്കെടുത്ത വട്ടമേശ സമ്മേളനം

15 / 20

സ്വദേശിമിത്രം എന്ന പത്രത്തിൻറെ സ്ഥാപകൻ ആര്

16 / 20

“സ്വാതന്ത്രം എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണ് അത് ഞാൻ നേടുകതന്നെ ചെയ്യും ” ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ്

17 / 20

നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയുന്നത്

18 / 20

കപ്പലോട്ടിയ തമിഴൻ’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

19 / 20

മുസ്ലിം ലീഗിൻറെ അമൃതസർ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ആര്

20 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തത്

Your score is

The average score is 85%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register