ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 8

ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 8

0%
23

ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ (ക്വിസ് – 8)

1 / 20

സൂററ്റ് വിഭജനം നടന്ന വർഷം

2 / 20

മിതവാദ ദേശീയതയുടെ കാലത്തെ പ്രധാന നേതാക്കളിൽ പെടാത്തത് ആര്

3 / 20

മിതവാദ ദേശീയതയുടെ കാലത്തെ പ്രധാന നേതാക്കളിൽ പെടാത്തത് ആര്

4 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനവും തുടർന്നുണ്ടായ സമരങ്ങളും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിച്ച പുതിയൊരു കാലഘട്ടം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത്

5 / 20

ബംഗാൾ വിഭജന സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സെക്രട്ടറി ആര്

6 / 20

ബംഗാൾ വിഭജന സമയത്തെ ഐ എൻ സി പ്രസിഡൻറ് ആര്

7 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനം പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം

8 / 20

മലബാറിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച ഹോംറൂൾ ലീഗിന്റെ നേതൃത്വം ആർക്കായിരുന്നു

9 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനം പ്രഖ്യാപിച്ച വൈസ്രോയി ആര്

10 / 20

ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ പ്രസിഡണ്ടായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആര്

11 / 20

മുഹമ്മദ് സിയാവുദീൻ എന്ന പേരിൽ വീട്ടുതടങ്കലിൽ നിന്ന് പെഷവാറിലേക് രക്ഷപെട്ട നേതാവ്

12 / 20

ഇന്ത്യൻ ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ നേതാക്കൾ ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനം എന്ന ആശയം കടം കൊണ്ടിരുന്ന രാജ്യം

13 / 20

ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഗദ്ദാർ പാർട്ടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലഘുലേഖ ഏത്

14 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദാക്കിയ സമയത്തെ ഐ എൻ സി പ്രസിഡണ്ട് ആര്

15 / 20

സരോജിനി നായിഡുവിന്റെ ജന്മദിനം

16 / 20

സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസിൻറെ സമരങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായി INAയിൽ ചേർന്ന് ധീരനായ മലയാളി

17 / 20

ഒന്നാം വട്ട മേശ സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം

18 / 20

സ്വദേശി വസ്ത്ര പ്രചാരിണി സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആര്

19 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ “ലാൽ, പാൽ, ബാൽ” കൂട്ടുകെട്ടിൽ പെടാത്തത് ആര്

20 / 20

മുസ്ലിംലീഗ് “ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ ഡേ” ആയി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം

Your score is

The average score is 73%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register