മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -11)

മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -11)

0%
4

മുഗൾ സാമ്രാജ്യം (ക്വിസ് -1)

1 / 20

ലാഹോറിലെ മൊത്തി മസ്ജിദ് നിർമ്മിച്ചത് ആര്

2 / 20

ജഹാംഗീറിൻറെ മാതാവ് ആര്

3 / 20

ഇന്ത്യയിൽ പുകയില കൃഷി ആരംഭിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

4 / 20

അക്ബറിനെ സദസ്സിലെ മതപണ്ഡിതൻ ആര്

5 / 20

ചിത്രരചനയിൽ തൽപരനായിരുന്ന മുകൾ ചക്രവർത്തി ആര്

6 / 20

ജഹാംഗീർ ഇന്നതിനെ കലാപത്തിന് ഇറങ്ങിയ മൂത്തമകൻ ആര്

7 / 20

ശ്രീനഗറിലെ ഷാലിമാർ പൂന്തോട്ടം നിർമ്മിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

8 / 20

അക്ബറുടെ സദസ്സിലെ രാജതന്ത്രജ്ഞനും പണ്ഡിതനും കവിയുമായിരുന്ന വ്യക്തി ആര്

9 / 20

ജഹാംഗീറിൻറെ മാതാവ് ആര്

10 / 20

ജഹാംഗീർ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം എന്ത്

11 / 20

അക്ബറുടെ സദസ്സിലെ മുസ്ലിം സന്യാസിയും പ്രധാന മതഉപദേഷ്ടാവും ആയിരുന്ന വ്യക്തി ആര്

12 / 20

തുസൂക്കി ജഹാംഗിരി’ എന്ന ആത്മകഥ ആരുടേത്

13 / 20

ജഹാംഗീ റിൻറെ ഭാര്യ ആര്

14 / 20

ആത്മകഥ എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ മുകൾ രാജാവ് ആര്

15 / 20

ആവലാതി ചങ്ങല സ്ഥാപിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

16 / 20

ജഹാംഗീർ ജനിച്ചവർഷം

17 / 20

സലീം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

18 / 20

ജഹാംഗീറിൻറെ പിതാവ് ആര്

19 / 20

ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനിക്ക് ഫാക്ടറി നിർമ്മിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

20 / 20

നൂർജഹാനിൻറെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്ത്

Your score is

The average score is 73%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

profile pic

Login

or

profile pic

Register