മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -13)

മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -13)

0%
1

മുഗൾ സാമ്രാജ്യം (ക്വിസ് -3)

1 / 20

ഔറംഗസീബ് ജനിച്ച വർഷം

2 / 20

കാലത്തിൻറെ കവിളിൽ വീണ കണ്ണുനീർ തുള്ളി’ എന്ന് താജ്മഹലിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

3 / 20

താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ചത് എത്രാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്

4 / 20

ഷാജഹാൻ അന്തരിച്ച വർഷം

5 / 20

മയൂര സിംഹാസനവും കോഹിനൂർ രത്നവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കടത്തി കൊണ്ട് പോയത് ആര്

6 / 20

ഡ്രീം ഇൻ മാർബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്രസ്മാരകം ഏത്

7 / 20

ഷാജഹാനെ ഔറംഗസീബ് തടവിലാക്കി വർഷം ഏത്

8 / 20

താജ്മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ്

9 / 20

ഔറംഗസീബിൻറെ മാതാവ് ആര്

10 / 20

അവസാനത്തെ മുകൾ രാജാവ് ആര്

11 / 20

ഷാജഹാൻറെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ

12 / 20

രാജാറാം മോഹൻ റായ്ക്കു ‘രാജാ’ എന്ന പദവി നൽകിയ മുഗൾ ഭരണാധികാരി ആര്

13 / 20

മുഗൾ കലയുടെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരുടെ കാലഘട്ടമാണ്

14 / 20

ഷാജഹാൻറെ ഭാര്യയുടെ പേര് എന്ത്

15 / 20

ഷാജഹാൻറെ ആദ്യ ഭാര്യ ആര്

16 / 20

ശിവജിയുടെ സദസ്സിലെ മതപുരോഹിതൻ ആര്

17 / 20

താജ്മഹലിൻറെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ വർഷം

18 / 20

നിർമ്മിതികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

19 / 20

ഔറംഗസീബിൻറെ പിതാവ് ആര്

20 / 20

വെണ്ണക്കല്ലിൽ തീർത്ത ഇതിഹാസം’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത്

Your score is

The average score is 70%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register