മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -13)

മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -13)

0%
2

മുഗൾ സാമ്രാജ്യം (ക്വിസ് -3)

1 / 20

താജ്മഹലിൻറെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ വർഷം

2 / 20

വെണ്ണക്കല്ലിൽ തീർത്ത ഇതിഹാസം’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത്

3 / 20

മാർബിളിലെ ഇതിഹാസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത്

4 / 20

ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ചരിത്ര സ്മാരകം ഏത്

5 / 20

താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ചത് എത്രാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്

6 / 20

ഔറംഗസീബ് ജനിച്ച വർഷം

7 / 20

താജ്മഹലിൻറെ ശില്പി ആര്

8 / 20

ഔറംഗസീബിൻറെ മാതാവ് ആര്

9 / 20

ഷാജഹാൻറെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ

10 / 20

രാജാറാം മോഹൻ റായ്ക്കു ‘രാജാ’ എന്ന പദവി നൽകിയ മുഗൾ ഭരണാധികാരി ആര്

11 / 20

താജ്മഹൽ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വർഷം ഏത്

12 / 20

നിർമ്മിതികളുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

13 / 20

അവസാനത്തെ മുകൾ രാജാവ് ആര്

14 / 20

ശിവജിയുടെ സൈനിക തലവൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ത്

15 / 20

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ചരിത്ര സ്മാരകം ഏത്

16 / 20

ഷാജഹാൻ എന്ന വാക്കിൻറെ അർത്ഥം

17 / 20

മയൂര സിംഹാസനവും കോഹിനൂർ രത്നവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കടത്തി കൊണ്ട് പോയത് ആര്

18 / 20

ഷാജഹാൻറെ ഭാര്യയുടെ പേര് എന്ത്

19 / 20

ഷാജഹാൻ അന്തരിച്ച വർഷം

20 / 20

ഔറംഗസീബിൻറെ പിതാവ് ആര്

Your score is

The average score is 60%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

profile pic

Login

or

profile pic

Register