മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 6

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 6

0%
21

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 6)

1 / 20

ഇന്ത്യക്ക് ഡൊമിനിയൻ പദവി നൽകണമെന് ഗവൺമെൻറ്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം

2 / 20

നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച വർഷം

3 / 20

ഗാന്ധിജി വെറുമൊരു മനുഷ്യനല്ല ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് നന്മ ഇത്രയേറെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപകടമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആര്

4 / 20

പാകിസ്ഥാൻ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം

5 / 20

ഇന്ത്യയിലെ അധികാര കൈമാറ്റത്തെ ചർച്ച ചെയ്യാനായി 1946 ക്യാബിനറ്റ് മിഷനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആര്

6 / 20

നെഹ്റു റിപ്പോർട്ടിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് 1929ൽ14 പോയിൻറ് മുന്നോട്ടുവെച്ച വ്യക്തി ആര്

7 / 20

ഖേദ സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

8 / 20

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഗവർണർ ജനറൽ ആര്

9 / 20

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമര കാലത്ത് മുസ്ലിം ലീഗുകാർ ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം ഏത്

10 / 20

1930 ലെ ദണ്ഡിയാത്രയുടെ സമയത്ത് ഗാന്ധിയും അനുയായികളും ആലപിച്ചിരുന്നു ഗീതം ഏത്

11 / 20

രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഗാന്ധിജിയെ “അർദ്ധനഗ്നനായ ഫക്കീർ” എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്

12 / 20

1935ലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരം ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വർഷം

13 / 20

1937 ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള വൈസ്രോയി ആര്

14 / 20

“ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട്” നെ ‘അടിമത്വത്തിൻറെ പത്രം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

15 / 20

സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കാൻ കാരണമായി കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏത്

16 / 20

ഖേദ സത്യാഗ്രഹത്തിൽ ഗാന്ധിജിയെ അനുഗമിച്ച പ്രധാന നേതാവ് ആര്

17 / 20

പൂർണ സ്വരാജ് പ്രമേയം പാസാക്കപ്പെടുകയും ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്ത ആദ്യ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏത്

18 / 20

ഗാന്ധിജി അഹമ്മദാബാദിലെ മിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി ആദ്യ നിരാഹാര സമരം നടത്തിയ വർഷം

19 / 20

ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തി രേഖ നിർണയിക്കുന്നതിനുള്ള ബൗണ്ടറി കമ്മീഷനെ നിയമിച്ച് വ്യക്തി ആര്

20 / 20

ഗാന്ധിജി നടത്തിയ ഏറ്റവും ദുർബലമായ പ്രക്ഷോഭം ഏത്

Your score is

The average score is 74%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register