മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 6

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 6

0%
6

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 6)

1 / 20

ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ ഗാന്ധിയൻ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്

2 / 20

1920-ലെ കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷൻ ആര്

3 / 20

പൂർണ സ്വരാജ് പ്രമേയം പാസാക്കപ്പെടുകയും ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്ത ആദ്യ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏത്

4 / 20

സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് തൻറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രമാക്കിയ സ്ഥലം ഏത്

5 / 20

ആഫ്രിക്കൻ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

6 / 20

നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനായും നിർത്തലാക്കിയ ദിവസം

7 / 20

ഐ എൻ എ സേനാവിഭാഗങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് സേനക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയ വർഷം

8 / 20

ഗാന്ധിജി രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വർഷം

9 / 20

ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ സ്ഥാപകരിൽ പെടാത്തത് ആര്

10 / 20

1944 മെയിൽ ഐഎൻഎയുടെ അധീനതയിലായ പ്രദേശം ഏത്

11 / 20

സി ആർ ഫോർമുല അവതരിപ്പിച്ച വർഷം

12 / 20

മനുഷ്യൻറെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ ഭൂമിക്ക് കഴിയും എന്നാൽ അത്യാഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര്

13 / 20

ജപ്പാൻ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

14 / 20

കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യുഎസിൽ അരങ്ങേറിയ ഹിന്ദി നാടകം ഏത്

15 / 20

പഞ്ചാബ് ബൗണ്ടറി കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ആര്

16 / 20

സൈമൺ കമ്മീഷൻ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര്

17 / 20

കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആര്

18 / 20

വേവൽ പ്ലാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം

19 / 20

“നാഗന്മാരുടെ റാണി” എന്ന് റാണി ഗൈഡിൻലിയു നെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

20 / 20

ശ്രീലങ്കൻ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

Your score is

The average score is 58%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register