മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 8

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 8

0%
4

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 8)

1 / 20

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം ഏത്

2 / 20

ഐഎൻഎയുടെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്

3 / 20

ആറ്റ്ലിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെ “ബുദ്ധിപരവും സാഹസികവുമായ തീരുമാനം” , “ധീരമായ ഒരു കാൽവെപ്പ്”എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആര്

4 / 20

ജാലിയൻവാലാബാഗ് ദുരന്തം നടന്ന വർഷം

5 / 20

ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആര്

6 / 20

ഗാന്ധിജി ബിഹാറിലെ ചമ്പാരനിലെ നീലം തൊഴിലാളികൾക്കുവേണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിച്ച വർഷം

7 / 20

സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാവ് ആര്

8 / 20

ക്രിപ്സ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഐ എൻ സി പ്രസിഡണ്ട് ആര്

9 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭം ഏത്

10 / 20

അഭിഭാഷക സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റു പ്രഗൽഭ അഭിഭാഷകർ ആര്

11 / 20

ക്രിപ്സ് മിഷൻ ചെയർമാൻ ആര്

12 / 20

സിവിൽ നിയമലംഘനത്തിൻറെ ഭാഗമായി ബെല്ലാരി ജയിലിൽ അകപ്പെട്ടു 43 ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിനൊടുവിൽ വീരമൃത്യുവരിച്ച നേതാവ് ആര്

13 / 20

നീലം തോട്ടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കർഷകരെ പശ്ചാത്യർ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ നടന്ന പ്രക്ഷോഭം ഏത്

14 / 20

സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഐ എൻ എ യുടെ നേതൃത്വം കൈമാറിയ വ്യക്തി ആര്

15 / 20

1935ലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരം ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വർഷം

16 / 20

ഗാന്ധിജി ഇർവിൻ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ച വർഷം

17 / 20

ഗാന്ധിജി ജനുവരി 9ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ വർഷം

18 / 20

മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും ബറോഡയിൽ നിന്നുള്ള സാന്നിധ്യം ആര്

19 / 20

രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം ലണ്ടനിൽ ആരംഭിച്ച വർഷം

20 / 20

ഗ്രേറ്റ് സോൾ : മഹാത്മാഗാന്ധി ആൻഡ് ഹിസ് സ്ട്രഗിൾ വിത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര്

Your score is

The average score is 58%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register