ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 1)

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 1)

0%
28

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 1)

1 / 20

മണികർണിക എന്ന യഥാർത്ഥ നാമം ആരുടേത്

2 / 20

ചെകുത്താൻറെ കാറ്റ് എന്ന് 1857ലെ വിപ്ലവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

3 / 20

1857 വിപ്ലവത്തിൽ ബറൗട്ട് പർഗാനയിലെ നേതാവ് ആര്

4 / 20

1857 ലെ കലാപത്തിന്ന് ഝാൻസിയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത്

5 / 20

കൈമോശം വന്ന മഹത്വത്തെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള അവസാന ശ്രമം എന്ന് 1857ലെ വിപ്ലവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

6 / 20

ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരിച്ച സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആര്

7 / 20

1857 വിപ്ലവത്തിൽ ഗ്വാളിയോറിലെ നേതാവ് ആര്

8 / 20

ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്രസമരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത്

9 / 20

1857ലെ വിപ്ലവ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക തലവൻ ആര്

10 / 20

1857 വിപ്ലവത്തിൽ കലാപകാരികൾ ഡൽഹി രാജാവായി അവരോധിച്ച വ്യക്തി ആര്

11 / 20

“മംഗൾ പാണ്ഡെ ദി റൈസിംഗ്” എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ആര്

12 / 20

1857 വിപ്ലവത്തിൽ ബിഹാറിലെ നേതാവ് ആര്

13 / 20

ഝാൻസിറാണി വധിക്കപ്പെട്ട വർഷം ഏത്

14 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിലെ ആദ്യ രക്ത സാക്ഷി ആര്

15 / 20

നാനാ സാഹിബിൻറെ പട്ടാള മേധാവി ആര്

16 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിലെ കാൺപൂരിലെ നേതാവ് ആര്

17 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിന് ബുദ്ധികേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

18 / 20

ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് 1857ലെ വിപ്ലവത്തിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

19 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിൻറെ അനന്തരഫലം എന്തായിരുന്നു

20 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തെ സ്മാരകമായി മ്യൂട്ടിനി മെമ്മോറിയൽ സ്ഥാപിച്ച വർഷം

Your score is

The average score is 55%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register