ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 8)

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 8)

0%
7

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 8)

1 / 20

ഝാൻസി റാണിയുടെ കുതിരകളിൽ പെടാത്തത് ഏത്

2 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിലെ കലാപകാരികളുടെ രഹസ്യം മുദ്ര എന്ത്

3 / 20

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആരംഭിച്ചത് എപ്പോൾ

4 / 20

1857 ലെ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സ്ഥലം ഏത്

5 / 20

1859-ൽ കലാപ ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നേപ്പാളിലേക്ക് നാടുകടത്തിയ വ്യക്തി ആര്

6 / 20

1857 വിപ്ലവത്തിൽ ബിഹാറിലെ നേതാവ് ആര്

7 / 20

മൃഗക്കൊഴുപ്പ് പുരട്ടിയ പുതിയ തരം തിരികൾ നിറച്ച എൻഫീൽഡ് തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വെടിവയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഭടന്മാരെ നിർബന്ധിച്ചത് കാരണം ഉണ്ടായ സമരം

8 / 20

1857 വിപ്ലവത്തിലെ ജോവാൻ ഓഫ് ആർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

9 / 20

കിട്ടൂർ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതാര്

10 / 20

“മംഗൾ പാണ്ഡെ ദി റൈസിംഗ്” എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ആര്

11 / 20

1857ലെ വിപ്ലവം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട റിലീഫ് ഓഫ് ലക്നോ എന്ന പ്രശസ്ത ചിത്രം വരച്ചത് ആര്

12 / 20

ഐഎൻഎയുടെ വനിതാ ബെറ്റാലിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

13 / 20

ഫ്യൂഡൽ റിവോൾട്ട് എന്ന് 1857ലെ വിപ്ലവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

14 / 20

1857ലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട എന്ന്

15 / 20

1857: ദി ഗ്രേറ്റ് റെബല്യൻ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര്

16 / 20

1857 വിപ്ലവത്തിൽ ഫൈസാബാദിലെ നേതാവ് ആര്

17 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിന് ബുദ്ധികേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

18 / 20

1857 വിപ്ലവത്തിൽ ലക്നൗവിലെ നേതാവ് ആര്

19 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിൽ ഝാൻസിയിലെ നേതാവ് ആര്

20 / 20

ഒന്നാം സ്വതന്ത്ര സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സ്ഥലം

Your score is

The average score is 68%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register