ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 1

ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 1

0%
22

ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ (ക്വിസ് – 1)

1 / 20

ആഗാഖാൻ പ്രസിഡൻറ് സ്ഥാനം രാജി വെച്ച വർഷം

2 / 20

മുസ്ലിം ലീഗിൻറെ ആദ്യ പ്രസിഡൻറ് ആര്

3 / 20

കൃഷ്ണകുമാർ മിത്ര സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൻറെ വിദേശ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ബഹിഷ്കരണം എന്ന ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണം ഏത്

4 / 20

ഭാരതി 913 അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ ഗദ്ദാർ പാർട്ടി രൂപവൽക്കരിച്ചത് ആര്

5 / 20

രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം

6 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ ‘ഹിന്ദു-മുസ്ലിം ഐക്യത്തെ തകർക്കാനുള്ള ബോംബ് വർഷം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

7 / 20

അമേരിക്കയിൽ ഇന്ത്യൻ ഹോംറൂൾ ലീഗ് സ്ഥാപിച്ചത് ആര്

8 / 20

നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയുന്നത്

9 / 20

1916 ലെ ലക്നൗ ഉടമ്പടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

10 / 20

“പശ്ചിമ ബംഗാളും പൂർവ ബംഗാളും ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ രണ്ട് അറകളാണ്. ഗംഗയും ബ്രഹ്മപുത്രയും അക്ലേശിക്കുന്നതും ഫലഭൂയിഷ്‌ഠമാക്കുന്നതുമായ രണ്ട് അറകളാണിത്. ഈ അറകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചുടു രക്തമാണ് ബംഗാളികളുടെ സിരയിലൂടെ ഒഴുകുന്നത്” ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ?

11 / 20

മലബാറിൽ ഹോംറൂൾ മൂവ്മെൻറ് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

12 / 20

മുസ്ലിം ലീഗിൻറെ ചിഹ്നം ഏത്

13 / 20

1915 നവംബർ 16ന് തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട ഗദ്ദാർ പാർട്ടി നേതാവ് ആര്

14 / 20

പൂനെ കേന്ദ്രികരിച് കൊണ്ട് ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്

15 / 20

പൂനെയിൽ മുഹമ്മദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

16 / 20

സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ‘വിദേശ വസ്തുക്കളുടെ ബഹിഷ്കരണം’ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ടു വച്ച വ്യക്തി ആര്

17 / 20

ചോർച്ച സിദ്ധാന്ധം രൂപീകരിച്ചത്

18 / 20

ആസാദ് ഹിന്ദ് ഫൗജ് , ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ നാഷണൽ ആർമി എന്ന പേരിൽ പുനർനാമകരണം ചെയ്ത വർഷം

19 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനം നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള വൈസ്രോയി ആര്

20 / 20

ജാത്ര എന്ന പരമ്പരാഗത നൃത്ത/നാടകരൂപം ഏതു പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ആരംഭിച്ചതാണ്

Your score is

The average score is 68%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register