ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 8

ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 8

0%
14

ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ (ക്വിസ് – 8)

1 / 20

വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലം

2 / 20

ബാലഗംഗാധര തിലക് ഇന്ത്യക്ക് സ്വയം ഭരണം വേണം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച പത്രം ഏത്

3 / 20

ഒക്ടോബർ 16 രക്ഷാബന്ധൻ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ആര്

4 / 20

സർവ്വേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം

5 / 20

“ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് നമ്മെ വിഭജിക്കുവാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വേർപ്പെടുത്താൻ അവർക്കാവില്ല”- ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെതിരെ മുഴക്കിയ ഈ വാക്യം പറഞ്ഞത് ആര്

6 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഗദ്ദാർ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ പെടാത്തത് ആര്

7 / 20

ക്വിറ്റ്ഇന്ത്യ സമരം ആരംഭിച്ച ദിവസം

8 / 20

മുസ്ലിം ലീഗിൻറെ ആദ്യ വാർഷിക സമ്മേളനം 1907 -ൽ നടന്നത് എവിടെ വെച്ച്

9 / 20

സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തെ പിന്തുണച്ച സ്വദേശി ബാന്ധവ് സമിതിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആര്

10 / 20

സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ സ്മരണാർത്ഥം ദേശീയ കൈത്തറി ദിനമായി ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ദിവസം ഏത്

11 / 20

മുഹമ്മദ് സിയാവുദീൻ എന്ന പേരിൽ വീട്ടുതടങ്കലിൽ നിന്ന് പെഷവാറിലേക് രക്ഷപെട്ട നേതാവ്

12 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദ് ചെയ്ത വർഷം

13 / 20

1931 ലെ ഗാന്ധി ഇർവിൻസന്ധി പ്രകാരം ഗാന്ധിജി സരോജിനി നായിഡു തുടങ്ങുയവർ പങ്കെടുത്ത വട്ടമേശ സമ്മേളനം

14 / 20

സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടന്ന വർഷം

15 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്ന വർഷം

16 / 20

സ്വദേശി സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ കമ്പനി ആരംഭിച്ചത് ആര്

17 / 20

ലോകമാന്യ എന്ന അറിയപ്പെടുന്നത്

18 / 20

മലബാറിൽ നടന്ന കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് ഏതു സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

19 / 20

മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് പിളർന്ന സമ്മേളനം ഏത്

20 / 20

സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് പത്രങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത്

Your score is

The average score is 77%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register