ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 9

ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 9

0%
20

ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ (ക്വിസ് – 9)

1 / 20

മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും ഒന്നിച്ച കോൺഗ്രസ്സ് സമ്മേളനം

2 / 20

മുഹമ്മദലി ജിന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസിഡണ്ട് ആയ വർഷം

3 / 20

ആൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗിൻറെ ആദ്യ കോൺഫറൻസ് നടന്ന സ്ഥലം

4 / 20

ബന്ദേ മാതരം മൂവ്മെൻറ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രസ്ഥാനമേത്

5 / 20

സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്സിന്റെ തിരോധനത്തെ കുറിച് അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിക്കപെട്ട കമ്മീഷൻ

6 / 20

മുഹമ്മദലി ജിന്നയെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യതയുടെ പ്രതിപുരുഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആര്

7 / 20

രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം

8 / 20

“ഇന്ത്യയുടെ അന്തിമമായ സ്വാതന്ത്ര യുദ്ധം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര പിതാവേ, ഇന്ത്യയുടെ മോചനത്തിനായുള്ള ഈ വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾ തേടുന്നു.” ഗാന്ധിജിയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാര്?

9 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ ‘ഹിന്ദു-മുസ്ലിം ഐക്യത്തെ തകർക്കാനുള്ള ബോംബ് വർഷം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

10 / 20

മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയി ആര്

11 / 20

പസഫിക് കോസ്റ്റ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അസോസിയേഷൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഗദ്ദാർ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക പ്രസിഡൻറ് ആര്

12 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദാക്കിയ സമയത്തെ ഐ എൻ സി പ്രസിഡണ്ട് ആര്

13 / 20

ഗദ്ദാർ എന്ന വാക്കിൻറെ അർത്ഥം

14 / 20

വന്ദേമാതരം മുദ്രാവാക്യമായി ഉയർന്നത് എപ്പോൾ

15 / 20

“സ്വാതന്ത്രം എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണ് അത് ഞാൻ നേടുകതന്നെ ചെയ്യും ” ഇത് ആരുടെ വാക്കുകളാണ്

16 / 20

സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച വർഷം

17 / 20

ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആസ്ഥാനം

18 / 20

നേതാജി എഴുതി പൂർത്തി ആക്കാത്ത കൃതി

19 / 20

കോൺഗ്രസിലെ മിതവാദി വിഭാഗത്തിന് നേതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

20 / 20

കൃഷ്ണകുമാർ മിത്ര സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൻറെ വിദേശ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ബഹിഷ്കരണം എന്ന ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണം ഏത്

Your score is

The average score is 76%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register