ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 1

ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ക്വിസ് – 1

0%
22

ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ (ക്വിസ് – 1)

1 / 20

1931 ലെ ഗാന്ധി ഇർവിൻസന്ധി പ്രകാരം ഗാന്ധിജി സരോജിനി നായിഡു തുടങ്ങുയവർ പങ്കെടുത്ത വട്ടമേശ സമ്മേളനം

2 / 20

ഗാന്ധിജി പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക (DO OR DIE) എന്ന മുദ്രവാക്ക്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഏതു സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്

3 / 20

മുഹമ്മദലി ജിന്ന മുസ്ലിം ലീഗിൽ അംഗമായ വർഷം

4 / 20

മുസ്ലിം ലീഗിൻറെ രൂപീകരണത്തിൽ മുഖ്യപങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തികളിൽ പെടാത്തത് ആര്

5 / 20

സരോജിനി നായിഡുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു

6 / 20

മുസ്ലിം ലീഗിൻറെ ചിഹ്നം ഏത്

7 / 20

ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ് ആര്

8 / 20

സർവ്വേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാപിച്ചത്

9 / 20

ചോർച്ച സിദ്ധാന്ധം രൂപീകരിച്ചത്

10 / 20

സുബാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്സിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു

11 / 20

ജർമനിയിൽ ഒർലാണ്ടോ മസ്സോട്ട എന്ന അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്

12 / 20

സർവ്വേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം

13 / 20

അഡയാറിൽ ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

14 / 20

മിതവാദികളും തീവ്രവാദികളും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് പിളർന്ന സമ്മേളനം ഏത്

15 / 20

ഒന്നാം വട്ട മേശ സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം

16 / 20

ബംഗാൾ വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിയത്

17 / 20

“ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് നമ്മെ വിഭജിക്കുവാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വേർപ്പെടുത്താൻ അവർക്കാവില്ല”- ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെതിരെ മുഴക്കിയ ഈ വാക്യം പറഞ്ഞത് ആര്

18 / 20

സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് പത്രങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത്

19 / 20

ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര സമര നായിക

20 / 20

ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ പ്രസിഡണ്ടായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആര്

Your score is

The average score is 68%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register