ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ -2

83
Created on

ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ -2

1 / 11

നാല്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടന ഭേദഗതി പ്രകാരം ആമുഖത്തിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട വാക്കുകളിൽ പെട്ടത്

2 / 11

ലോക് സഭ സംസഥാന അസംബ്‌ളി എന്നിവയുടെ കാലാവധി 5 വർഷമായി നിർണയിച്ച ഭരണഘടന ഭേദഗതി

3 / 11

ലോക്സഭാ സംസ്ഥാന അസംബ്‌ളി എന്നിവയുടെ കാലാവധി 5 ൽ നിന്ന് 6 വർഷമാക്കിയാഭരണഘടന ഭേദഗതി

4 / 11

ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തപെട്ട ഏക ഭരണഘടന ഭേദഗതി

5 / 11

ഭരണഘടന ഭേദഗതി ബില്ലിന്ന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം നിർബന്ധമാക്കിയ ഭേദഗതി

6 / 11

ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം 60 ൽ നിന്നും 62 ആക്കിയ ഭരണഘടന ഭേദഗതി

7 / 11

ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പുനർസങ്കടിച്ച ഭരണഘടന ഭേദഗതി

8 / 11

ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ്

9 / 11

ഭരണഘട ഭേദഗതിയെ കുറിച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ

10 / 11

സ്വത്തവകാശം മൗലികാവകാശമല്ലാതാക്കിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി

11 / 11

61മത് ഭേദഗതിയിലൂടെ വോട്ടിങ്പ്രായം എത്രയായി ചുരുക്കി

Your score is

The average score is 68%

0%

error:
profile pic

Login

or

profile pic

Register