0%
10

ഐ എൻ സി -2

കോൺഗ്രസിന് ഒരു ഭരണഘടന വേണം എന്ന് ആദ്യമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ട വ്യക്തി ആര്

മൂന്ന് ദിവസത്തെ തമാശ എന്ന് അമരാവതി സമ്മേളനത്തിത്തെ (1897) കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാര്

നിഗൂഢതയിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ടത് എന്ന് ഐ എൻ സി യെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാര്

1908 ലെ മദ്രാസ് സമ്മേളനത്തിൻറെ അധ്യക്ഷൻ ആര്

“കോൺഗ്രസിൻറെ സമാധാനപരമായ അന്ത്യമാണ് എൻറെ ലക്ഷ്യം” എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര്

ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പുസ്തകത്തിന് ആമുഖം എഴുതിയത് ആര്

യാചകരുടെ സംഘടന എന്ന് ഐ എൻ സി യെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആര്

“വർഷത്തിലൊരിക്കൽ തവളകളെ പോലെ കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല”എന്നും “അവധിക്കാല വിനോദ പരിപാടി” എന്നും ഐ എൻ സിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആര്

പ്രമേയത്തിലൂടെ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ആദ്യ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻറ് ആര്

കോൺഗ്രസിലെ ആദ്യത്തെ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡണ്ട് ആര്

1928-ലെ ഐ എൻ സി യുടെ കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിൻറെ പ്രസിഡൻറ് ആര്

ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിന് ഡൽഹി ആദ്യമായി വേദിയായ വർഷം

ഐ എൻ സി യുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി ഹിന്ദു/ഹിന്ദുസ്ഥാനി തിരഞ്ഞെടുത്ത കാൺപൂർ സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം

കോൺഗ്രസിൻറെ ഔദ്യോഗിക ചിത്രകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആര്

ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആര്

0%

Exit

error:
profile pic

Login

or

profile pic

Register