ഐ. എൻ. സി (ക്വിസ് – 3)

ഐ. എൻ. സി (ക്വിസ് – 3)

0%
36

ഐ. എൻ. സി (ക്വിസ് – 3)

1 / 20

ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിരോധിച്ച ഐ എൻ സി സമ്മേളനം ഏത്

2 / 20

ഐ എൻ സി യുടെ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ആദ്യ വനിത ആര്

3 / 20

INC യുടെ സ്ഥാപകൻ

4 / 20

രാജ്യദ്രോഹത്തിൻറെ ഫാക്ടറി എന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

5 / 20

ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന സമ്പന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ സംഘടന എന്ന് ഐഎൻസി യെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

6 / 20

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസിൻറെ പ്രസിഡണ്ട് ആയ ആദ്യ വനിത ആര്

7 / 20

1938 ഐ എൻ സി നിയമിച്ച ദേശീയ ആസൂത്രണ കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആര്

8 / 20

ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിന് ഡൽഹി ആദ്യമായി വേദിയായ വർഷം

9 / 20

ഐ എൻ സി യുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി ഹിന്ദു/ഹിന്ദുസ്ഥാനി തിരഞ്ഞെടുത്ത കാൺപൂർ സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം

10 / 20

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുൻപ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഐഎൻസി പ്രസിഡണ്ട് ആയിരുന്ന വ്യക്തി ആര്

11 / 20

ഐ എൻ സി യുടെയും മുസ്ലിം ലീഗിൻറെയും പ്രസിഡണ്ട് ആയ ഏക വ്യക്തി ആര്

12 / 20

യാചകരുടെ സംഘടന എന്ന് ഐ എൻ സി യെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആര്

13 / 20

1908 ലെ മദ്രാസ് സമ്മേളനത്തിൻറെ അധ്യക്ഷൻ ആര്

14 / 20

INC രൂപീകരിച്ചത്

15 / 20

1929 ഐ എൻ സി യുടെ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിലെ പ്രസിഡൻറ് ആര്

16 / 20

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം

17 / 20

മൂന്ന് ദിവസത്തെ തമാശ എന്ന് അമരാവതി സമ്മേളനത്തിത്തെ (1897) കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാര്

18 / 20

“ഇന്ത്യയിലെ ഭരണസംവിധാനം കുറേകൂടി പരിഷ്‌കൃതം ആവണമെന്നും നമ്മളെയും ഭരണത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കണമെന്നും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ” ഇത് ആരുടെ വാക്കുകൾ

19 / 20

ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പുസ്തകത്തിന് ആമുഖം എഴുതിയത് ആര്

20 / 20

പ്രഗൽഭരായ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പരാമർശത്തിൽ നിന്നും രൂപം കൊണ്ടത് എന്ന് ഐ എൻ സി യെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാര്

Your score is

The average score is 86%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register