ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 6)

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 6)

0%
20

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 6)

1 / 20

ശിപ്പായി ലഹള എന്ന് 1857ലെ വിപ്ലവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

2 / 20

ഝാൻസി റാണിയെ വധിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാള മേധാവി ആര്

3 / 20

മൂന്നാം നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

4 / 20

ഇരുണ്ട പശ്ചാത്തലത്തിലെ പ്രകാശമാനമായ ബിന്ദു എന്ന് ഝാൻസി റാണിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

5 / 20

1857 വിപ്ലവത്തിൽ കലാപകാരികൾ ലക്നൗ നവാബായി അവരോധിച്ച നവാബ് വാജിദ് അലി ഷാ യുടെ മകൻ ആര്

6 / 20

താന്തിയാതോപ്പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാള മേധാവി ആര്

7 / 20

മൃഗക്കൊഴുപ്പ് പുരട്ടിയ പുതിയ തരം തിരികൾ നിറച്ച എൻഫീൽഡ് തോക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് എപ്പോൾ

8 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിന് ബുദ്ധികേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

9 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിലെ കാൺപൂരിലെ നേതാവ് ആര്

10 / 20

ഝാൻസിയിലെ കലാപം അടിച്ചമർത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് ജനറൽ ആര്

11 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിൽ കോട്ടയിലെ നേതാവ് ആര്

12 / 20

ജെയിംസ് ഹ്യൂസനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിൻറെ പേരിൽ മംഗൾ പാണ്ഡേയെ അറസ്റ്റു ചെയ്യാൻ ഉത്തരവ് നൽകിയതാര്

13 / 20

മണികർണിക എന്ന ചിത്രത്തിൽ ജാൻസിറാണി ആയി അഭിനയിച്ച വ്യക്തി ആര്

14 / 20

1857 ലെ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സ്ഥലം ഏത്

15 / 20

വിപ്ലവകാരികൾ ഡൽഹി പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ എപ്പോൾ

16 / 20

ശിപായി ലഹളയുടെ കാരണങ്ങളും അനന്തരഫലങ്ങളും എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര്

17 / 20

ഇന്ത്യയിലെ പട്ടാളക്കാർ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിക്ക് എതിരായി നടത്തിയ കലാപം ഏത്

18 / 20

ഹുമയൂണിൻറെ ശവകുടീരത്തിൽ നിന്ന് പിടിയിലായത് ആര്

19 / 20

കാൺപൂരിൽ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

20 / 20

ഗ്വാളിയോർ, ജാൻസി എന്നീ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് മേധാവി ആര്

Your score is

The average score is 87%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register