ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 7)

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 7)

0%
15

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 7)

1 / 20

ചെകുത്താൻറെ കാറ്റ് എന്ന് 1857ലെ വിപ്ലവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

2 / 20

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഗോറില്ലാ യുദ്ധമുറ ഉപയോഗിച്ച വിപ്ലവകാരി ആര്

3 / 20

ഝാൻസിയിലെ രാജാവായിരുന്ന രാജാ ഗംഗാധർ റാവുവിൻറെ രാജ്ഞി ആര്

4 / 20

1857ലെ വിപ്ലവ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ആര്

5 / 20

ശിപ്പായി ലഹള എന്ന് 1857ലെ വിപ്ലവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

6 / 20

ഫ്യൂഡൽ ഇന്ത്യയുടെ അവസാന ചിറകടി എന്ന് 1857ലെ വിപ്ലവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

7 / 20

ഝാൻസിറാണി മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ

8 / 20

1857 ലെ കലാപത്തിന്ന് ഝാൻസിയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത്

9 / 20

ജെയിംസ് ഹ്യൂസനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിൻറെ പേരിൽ മംഗൾ പാണ്ഡേയെ അറസ്റ്റു ചെയ്യാൻ ഉത്തരവ് നൽകിയതാര്

10 / 20

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപിച്ച സംസ്ഥാനം ഏത്

11 / 20

പിടിയിലായതിനുശേഷം റങ്കൂണിലേക്ക് നാടുകടത്തിയത് ആരെ

12 / 20

ഗ്വാളിയോർ, ജാൻസി എന്നീ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് മേധാവി ആര്

13 / 20

ആഭ്യന്തര കലാപം എന്ന് 1857ലെ വിപ്ലവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

14 / 20

ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ശിപ്പായി വാർ ഇൻ ഇന്ത്യ 1857-1858 എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര്

15 / 20

എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മ്യൂട്ടിനി എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര്

16 / 20

ഐഎൻഎയുടെ വനിതാ ബെറ്റാലിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

17 / 20

ഗ്രീസ് പുരട്ടിയ വെടിയുണ്ട ഉപയോഗിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും അഡ്ജൂട്ടൻറ് പദവി വഹിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സൈനികൻ ആര്

18 / 20

മണികർണിക എന്ന യഥാർത്ഥ നാമം ആരുടേത്

19 / 20

ഒന്നാം സ്വതന്ത്ര സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വർഷം

20 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിൻറെ പ്രവാചകൻ, വിപ്ലവത്തിൻറെ അംബാസിഡർ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

Your score is

The average score is 86%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register