മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -22)

മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -22)

0%
1

മുഗൾ സാമ്രാജ്യം (ക്വിസ് – 7)

1 / 20

ഭരണം ഏറ്റെടുത്ത സമയത്ത് അക്ബർ പ്രായപൂർത്തി ആയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ റീജൻറ് ആയി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി

2 / 20

1600- ൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി ലണ്ടനിൽ സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

3 / 20

ഹേമുവിനെ പിടികൂടി വധിച്ചത് ആര്

4 / 20

ഏറ്റവും മഹാനായ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

5 / 20

അക്ബറുടെ കാലത്ത് മുകൾ മേധാവിത്വം അംഗീകരിക്കാത്ത ഏക രാജ്യം ഏത്

6 / 20

രക്ഷാധികാരി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ബൈറാം ഖാനെ നീക്കി അധികാരമേറ്റത് അത് എന്ന്

7 / 20

ഭരണപരിഷ്കാരത്തിൻറെ കാര്യത്തിൽ അക്ബറുടെ മുൻഗാമി ആര്

8 / 20

നവരത്നങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരുടെ പണ്ഡിതസദസ്സ് ആയിരുന്നു

9 / 20

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്ന വ്യക്തി ആര്

10 / 20

1556 ഒക്ടോബർ 7 മുതൽ 1556 നവംബർ 5 വരെ ഫലത്തിൽ ഡൽഹിയുടെ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു

11 / 20

ബൈറാംഖാനിൻറെ വിധവയെ വിവാഹം കഴിച്ചത് ആര്

12 / 20

അമൃതസർ നഗരം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സിക്കുകൾക്ക് സ്ഥലം വിട്ടു കൊടുത്തത് ആര്

13 / 20

അലഹബാദ് കോട്ട,ലാഹോർ കോട്ട എന്നിവ പണി കഴിപ്പിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി

14 / 20

മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരിൽ ആദ്യമായി വൻതോതിൽ മന്ദിര നിർമാണം നടത്തിയ ഭരണാധികാരി ആര്

15 / 20

ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

16 / 20

അക്ബർ ചക്രവർത്തിയായി അധികാരത്തിലെത്തിയ വർഷം

17 / 20

മുഗൾ ഭരണ സംവിധാനത്തിൻറെ ശില്പി ആര്

18 / 20

അക്ബറിൻറെ കിരീടധാരണ ചടങ്ങ് നടന്ന സ്ഥലം

19 / 20

നായാട്ടും യുദ്ധവും കായികപരിശീലനവും ആയി കുട്ടിക്കാലത്ത് എഴുത്തും വായനയും പഠിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ചക്രവർത്തി ആര്

20 / 20

1556-ൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ മേലുള്ള ജസിയ എന്ന നികുതി പിൻവലിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

Your score is

The average score is 45%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

profile pic

Login

or

profile pic

Register