മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -22)

മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -22)

0%
1

മുഗൾ സാമ്രാജ്യം (ക്വിസ് – 7)

1 / 20

ഭരണപരിഷ്കാരത്തിൻറെ കാര്യത്തിൽ അക്ബറുടെ മുൻഗാമി ആര്

2 / 20

ഹേമുവിനെ പിടികൂടി വധിച്ചത് ആര്

3 / 20

അക്ബർ ചക്രവർത്തിയായി അധികാരത്തിലെത്തിയ വർഷം

4 / 20

മുഗൾ ഭരണ സംവിധാനത്തിൻറെ ശില്പി ആര്

5 / 20

1556 ഒക്ടോബർ 7 മുതൽ 1556 നവംബർ 5 വരെ ഫലത്തിൽ ഡൽഹിയുടെ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു

6 / 20

ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

7 / 20

മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരിൽ ആദ്യമായി വൻതോതിൽ മന്ദിര നിർമാണം നടത്തിയ ഭരണാധികാരി ആര്

8 / 20

വസീറിൻറെ സാമ്പത്തിക അധികാരങ്ങൾ എടുത്തുമാറ്റിയ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

9 / 20

നിരക്ഷരനായ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

10 / 20

1600- ൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി ലണ്ടനിൽ സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

11 / 20

ബൈറാംഖാനിൻറെ വിധവയെ വിവാഹം കഴിച്ചത് ആര്

12 / 20

അക്ബറിൻറെ കിരീടധാരണ ചടങ്ങ് നടന്ന സ്ഥലം

13 / 20

1556-ൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ മേലുള്ള ജസിയ എന്ന നികുതി പിൻവലിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

14 / 20

നവരത്നങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരുടെ പണ്ഡിതസദസ്സ് ആയിരുന്നു

15 / 20

അലഹബാദ് കോട്ട,ലാഹോർ കോട്ട എന്നിവ പണി കഴിപ്പിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി

16 / 20

ഏതു സ്ഥാന പേരോടെയാണ് ഹേമു സ്ഥാനാരോഹണം നടത്തിയത്

17 / 20

അമൃതസർ നഗരം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സിക്കുകൾക്ക് സ്ഥലം വിട്ടു കൊടുത്തത് ആര്

18 / 20

ഭരണം ഏറ്റെടുത്ത സമയത്ത് അക്ബർ പ്രായപൂർത്തി ആയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ റീജൻറ് ആയി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി

19 / 20

ബാദുഷ-ഈ-ഹിന്ദ് എന്ന സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച മുഗൾ ഭരണാധികാരി ആര്

20 / 20

രക്ഷാധികാരി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ബൈറാം ഖാനെ നീക്കി അധികാരമേറ്റത് അത് എന്ന്

Your score is

The average score is 45%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register