മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -26)

മധ്യകാലഭാരതം (ക്വിസ് -26)

0%
2

മുഗൾ സാമ്രാജ്യം (ക്വിസ് -11)

1 / 20

ബാബർ ജനിച്ച വർഷം

2 / 20

ബാദുഷ-ഈ-ഹിന്ദ് എന്ന സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച മുഗൾ ഭരണാധികാരി ആര്

3 / 20

ബാബറിനെ നാഷണൽ ഹീറോ ആയി കണക്കാക്കുന്ന രാജ്യം ഏത്

4 / 20

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി റോസാപ്പൂക്കൾ കൊണ്ടുവന്ന ഭരണാധികാരി ഏത്

5 / 20

പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ കവിതകൾ എഴുതിയിരുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

6 / 20

മുഗൾ കലയുടെ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്

7 / 20

ആത്മകഥ രചിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

8 / 20

ബാബർ എന്ന വാക്കിൻറെ അർത്ഥം

9 / 20

ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാം സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്

10 / 20

ഒന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം നടന്ന വർഷം

11 / 20

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വെടിമരുന്ന് പീരങ്കിപ്പട എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച ഭരണാധികാരി ആര്

12 / 20

“ഹിന്ദുസ്ഥാൻറെ തനതായ ഫലം” എന്ന് മാങ്ങയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

13 / 20

മുഗൾ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകൻ ആര്

14 / 20

അക്ബർ ചക്രവർത്തിയായി അധികാരത്തിലെത്തിയ വർഷം

15 / 20

സാഹസികനായ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

16 / 20

മുഗളന്മാരുടെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്

17 / 20

ഏറ്റവും കുറച്ചുകാലം ഭരിച്ച മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആര്

18 / 20

ബാബർ ഫർഗാനയിലെ സിംഹാസനത്തിൽ അവരോധിതനായ വർഷം

19 / 20

മുഗൾ ഭരണകാലഘട്ടം

20 / 20

അക്ബറിൻറെ കിരീടധാരണ ചടങ്ങ് നടന്ന സ്ഥലം

Your score is

The average score is 5%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

profile pic

Login

or

profile pic

Register