മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 1

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 1

0%
41

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 1)

1 / 20

1935ലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരം ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വർഷം

2 / 20

ഗാന്ധിജി ജോഹന്നാസ് ബർഗിൽ ആദ്യമായി വക്കീൽ ആഫീസ് ആരംഭിച്ച വർഷം

3 / 20

വിചാരണ കൂടാതെ ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനെയും തടവിൽ ആക്കാനുള്ള അധികാരം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് നൽകിയ നിയമം ഏത്

4 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യ കേരള സന്ദർശനതിൻറെ ലക്ഷ്യം എന്ത്

5 / 20

ഗാന്ധി സിനിമയിൽ നെഹ്റുവായ് വേഷമിട്ടത് ആര്

6 / 20

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തിലെ അവസാനത്തെ ബഹുജന മുന്നേറ്റം ഏത്

7 / 20

സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

8 / 20

ഗാന്ധിജി ജനുവരി 30ന് 78മത്തെ വയസ്സിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട വർഷം

9 / 20

ജാലിയൻവാലാബാഗിൽ സമരക്കാർക്കെതിരെ വെടിവെക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ പഞ്ചാബ് ഗവർണർ ആര്

10 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ക്രിപ്സ് മിഷൻറെ പ്രധാന നിർദ്ദേശം ഏത്

11 / 20

1925 സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ പ്രമുഖ നേതാവ് ആര്

12 / 20

ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്ത ഏക വട്ടമേശസമ്മേളനം ഏത്

13 / 20

നെഹ്റു റിപ്പോർട്ടിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് 1929ൽ14 പോയിൻറ് മുന്നോട്ടുവെച്ച വ്യക്തി ആര്

14 / 20

ഇന്ത്യാ വിഭജനത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന “ഫ്രീഡം അറ്റ് മിഡ്നൈറ്റ്” എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആര്

15 / 20

ഇന്ത്യൻ നാവിക കലാപം പടർന്നു പിടിച്ച മറ്റു സ്ഥലം ഏത്

16 / 20

ക്വിറ്റിന്ത്യ സമയത്തെ ഇന്ത്യൻ വൈസ്രോയി ആര്

17 / 20

ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആര്

18 / 20

സൈമൺ കമ്മീഷനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആര്

19 / 20

ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം

20 / 20

1927 ലെ മദ്രാസ് സമ്മേളനത്തിൻറെ പ്രസിഡൻറ് ആര് ആര്

Your score is

The average score is 55%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register