മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 12

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 12

0%
14

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 12)

1 / 20

ഐഎൻഎയുടെ ആദ്യത്തെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ആര്

2 / 20

ദ ലൈഫ് ഓഫ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആര്

3 / 20

വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹികൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്ത്

4 / 20

ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി കേരളം സന്ദർശിച്ച വർഷം

5 / 20

ചമ്പാരൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം

6 / 20

സിറിൽ റാഡ്ക്ലിഫ് ചെയർമാനായ ബൗണ്ടറി കമ്മീഷൻ ഏത്

7 / 20

ഗാന്ധിജി ദണ്ഡി യാത്രയിൽ അനുഗമിച്ച അനുയായികളുടെ എണ്ണം

8 / 20

പെഷവാറിൽ ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

9 / 20

ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വർഷം

10 / 20

ഗാന്ധിജി നിയമ പഠനം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിൽ മടങ്ങിയെത്തുകയും ബോംബെയിൽ രാജ് കോട്ടിലും അഭിഭാഷകനായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത വർഷം

11 / 20

ട്രാൻസ്വാളിലെ ഇന്ത്യക്കാർക്കുവേണ്ടി ഏഷ്യാറ്റിക് ഓർഡിനൻസിനെതിരെ ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയ വർഷം

12 / 20

അണ്ടർ കമ്മിറ്റിയിൽ അതൃപ്തരായ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസുകാർ ഒരു അനൗദ്യോഗിക സമിതി രൂപവൽക്കരിച്ചു. ഇപ്രകാരം നിയമിതമായ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗങ്ങൾ ആരൊക്കെ

13 / 20

വേവൽ പ്ലാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം

14 / 20

കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗാന്ധി അറസ്റ്റിലായ ദിവസം

15 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യ കേരള സന്ദർശനതിൻറെ ലക്ഷ്യം എന്ത്

16 / 20

ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ആര്

17 / 20

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമര കാലത്ത് മുസ്ലിം ലീഗുകാർ ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം ഏത്

18 / 20

ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആര്

19 / 20

നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ പെട്ടെന്നുള്ള പിൻവാങ്ങലിനെ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിൻറെ ഫലമായി കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ നേതാക്കൾ ആരംഭിച്ച സംഘടന ഏത്

20 / 20

പാക്കിസ്ഥാനിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആര്

Your score is

The average score is 85%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register