മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 14

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 14

0%
12

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 14)

1 / 20

ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ ആദ്യവനിത

2 / 20

ഗാന്ധിജി ഇർവിൻ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ച വർഷം

3 / 20

വേവൽ പ്ലാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച വൈസ്രോയി ആര്

4 / 20

റൗലറ്റ് നിയമ വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾക്ക് പഞ്ചാബിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

5 / 20

ഭൂനികുതി വർദ്ധനവിനെതിരെ ഗുജറാത്തിലെ കർഷകർ നടത്തിയ ബർദോളി പ്രക്ഷോഭം നടന്ന വർഷം

6 / 20

ഗാന്ധിജി വെറുമൊരു മനുഷ്യനല്ല ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് നന്മ ഇത്രയേറെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപകടമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആര്

7 / 20

ഇന്ത്യൻ നാവിക കലാപം പടർന്നു പിടിച്ച മറ്റു സ്ഥലം ഏത്

8 / 20

ആറ്റ്ലിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെ “ബുദ്ധിപരവും സാഹസികവുമായ തീരുമാനം” , “ധീരമായ ഒരു കാൽവെപ്പ്”എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആര്

9 / 20

“നാഗന്മാരുടെ റാണി” എന്ന് റാണി ഗൈഡിൻലിയു നെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

10 / 20

നെഹ്റു റിപ്പോർട്ടിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് 1929ൽ14 പോയിൻറ് മുന്നോട്ടുവെച്ച വ്യക്തി ആര്

11 / 20

ഗാന്ധിജി റൗലറ്റ് ആക്ടിനെതിരെയുള്ള സത്യാഗ്രഹ സഭ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം ഏത്

12 / 20

ദണ്ഡി യാത്രയെ മോസസിൻറെ ഇസ്രായേലിലെക്കുള്ള പാലായനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്

13 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ നിരാഹാര സമരം ഏത്

14 / 20

ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിനെതിരെ ഏതു നിയമമാണ് പ്രവിശ്യകളിൽ സ്വയം ഭരണം കൊണ്ടുവന്നത്

15 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ഡിയാത്രയെ ശ്രീരാമന്റെ ലങ്കയിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്

16 / 20

സൈമൺ കമ്മീഷൻ ആകെ അംഗങ്ങൾ എത്ര

17 / 20

78 അനുയായികൾക്കൊപ്പം ഗുജറാത്തിലെ സബർമതിയിൽ നിന്ന് 385 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള ദണ്ഡിയിലേക്ക് ഗാന്ധിജി യാത്രതിരിച്ച വർഷം

18 / 20

ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും രാജിവച്ച വർഷം

19 / 20

ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ നടന്ന കലാപം ഏത്

20 / 20

ഗാന്ധിജിയും ഇർവിൻ പ്രഭുവും ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ച വർഷം

Your score is

The average score is 79%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register