മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 15

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 15

0%
15

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 15)

1 / 20

കോഴിക്കോട് ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തെ നയിച്ചത് ആര്

2 / 20

സൈമൺ കമ്മീഷൻറെ ഔദ്യോഗിക നാമം എന്ത്

3 / 20

ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹത്തിലെ പ്രാദേശിക നേതാവ് ആര്

4 / 20

ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ സ്ഥാപകരിൽ പെടാത്തത് ആര്

5 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യ ജയിൽവാസം

6 / 20

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ദീർഘകാല വാസത്തിനുശേഷം ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് എപ്പോൾ

7 / 20

പാസീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന സിദ്ധാന്തത്തിൻറെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര്

8 / 20

വിചാരണ കൂടാതെ ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനെയും തടവിൽ ആക്കാനുള്ള അധികാരം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് നൽകിയ നിയമം ഏത്

9 / 20

ഉദ്ധം സിംഗിനെ തൂക്കിലേറ്റിയ വർഷം

10 / 20

പൂർണ സ്വരാജ് പ്രമേയം പാസാക്കപ്പെടുകയും ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്ത ആദ്യ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏത്

11 / 20

1922 നികുതി നൽകുന്നത് നിർത്തലാക്കികൊണ്ട് ‘സരാബന്ദി പ്രക്ഷോഭം’ സംഘടിപ്പിച്ച നേതാവ് ആര്

12 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ക്രിപ്സ് മിഷൻറെ പ്രധാന നിർദ്ദേശം ഏത്

13 / 20

ചൗരിചൗര സംഭവത്തെ തുടർന്ന് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ ‘ഹിമാലയൻ ബ്ലണ്ടർ’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്

14 / 20

ക്രിപ്സ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വർഷം

15 / 20

ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻറെ പേരിൽ ആദ്യമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തി ആര്

16 / 20

“ഒന്നുകിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു ഞാൻ മടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ എൻറെ മൃതശരീരം അറബിക്കടലിൽ ഒഴുകുന്നത് കാണാം” ദണ്ഡി യാത്രയ്ക്ക് പോകും മുമ്പ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത് ആര്

17 / 20

ഗാന്ധിജി നിയമ പഠനം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിൽ മടങ്ങിയെത്തുകയും ബോംബെയിൽ രാജ് കോട്ടിലും അഭിഭാഷകനായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത വർഷം

18 / 20

ട്രാൻസ്വാളിലെ ഇന്ത്യക്കാർക്കുവേണ്ടി ഏഷ്യാറ്റിക് ഓർഡിനൻസിനെതിരെ ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയ വർഷം

19 / 20

റൗലറ്റ് നിയമ വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾക്ക് പഞ്ചാബിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

20 / 20

അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സമരം നടന്ന വർഷം

Your score is

The average score is 81%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register