മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 3

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 3

0%
23

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 3)

1 / 20

ഗാന്ധിജി രണ്ടാമതായി കേരളം സന്ദർശിച്ച വർഷം

2 / 20

ഗാന്ധിജി ഉപ്പുനിയമം ലംഘിച്ചത് എന്ന്

3 / 20

രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ഹിന്ദുമഹാസഭ യെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത് ആര്

4 / 20

നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു വനിത ആര്

5 / 20

സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയി ആര്

6 / 20

ആരുടെ അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധിക്കാനാണ് 1919 ഏപ്രിൽ 13ന് ജാലിയൻവാലാബാഗിൽ ജനങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടിയത്

7 / 20

മൈക്കിൾ ഡയറിനെ വധിച്ച വിപ്ലവകാരി ആര്

8 / 20

ബർമീസ് ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

9 / 20

ബംഗാൾ ബൗണ്ടറി കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ആര്

10 / 20

ബർദോളി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

11 / 20

നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച വർഷം

12 / 20

ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട് ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി കേരളം സന്ദർശിച്ച വർഷം

13 / 20

ഐഎൻഎയുടെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്

14 / 20

ഇന്ത്യക്ക് ഡൊമിനിയൻ പദവി നൽകണമെന് ഗവൺമെൻറ്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം

15 / 20

റൗലറ്റ് ആക്ടിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഇമ്പീരിയൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലെ തങ്ങളുടെ അംഗത്വം രാജിവച്ച ദേശീയ നേതാവ് ആര്

16 / 20

ബർദോളി ഗാന്ധി’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നേതാവ് ആര്

17 / 20

സത്താറയിൽ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

18 / 20

മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വർഷം

19 / 20

അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സമരം നടന്ന വർഷം

20 / 20

ഇന്ത്യൻ നാവിക കലാപം പടർന്നു പിടിച്ച മറ്റു സ്ഥലം ഏത്

Your score is

The average score is 71%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register