മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 5

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 5

0%
19

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 5)

1 / 20

അണ്ടർ കമ്മിറ്റിയിൽ അതൃപ്തരായ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസുകാർ ഒരു അനൗദ്യോഗിക സമിതി രൂപവൽക്കരിച്ചു. ഇപ്രകാരം നിയമിതമായ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗങ്ങൾ ആരൊക്കെ

2 / 20

ഖേദ സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

3 / 20

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം ഏത്

4 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ഡിയാത്രയെ വിപ്ലവത്തിന്റെ കിൻഡർ ഗാർഡൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പരിഹസിച്ചത്

5 / 20

ഗാന്ധിജിയെ സ്വാധീനിച്ച അൺ ടു ദി ലാസ്റ്റ് എന്ന കൃതി രചിച്ചതാര്

6 / 20

1925 സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ പ്രമുഖ നേതാവ് ആര്

7 / 20

കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം

8 / 20

നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് ആര്

9 / 20

ഗാന്ധിജി രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വർഷം

10 / 20

സൈമൺ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ആര്

11 / 20

ഡോക്ടർ സത്യപാൽ, സെയ്ഫുദ്ദീൻ കിച്ലു എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ദിവസം

12 / 20

ഗാന്ധിജിയും ഇർവിൻ പ്രഭുവും ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ച വർഷം

13 / 20

പെഷവാറിൽ ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

14 / 20

സൈമൺ കമ്മീഷൻറെ ഔദ്യോഗിക നാമം എന്ത്

15 / 20

1942 സെപ്റ്റംബറിൽ ഐ എൻ എ യുടെ ഒന്നാം വിഭാഗം രൂപീകരിക്കാൻ സഹായിച്ച രാജ്യം ഏത്

16 / 20

ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന വാരിക ആരംഭിച്ച വർഷം

17 / 20

പൂനെ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ച നേതാവ് ആര്

18 / 20

ഏത് സംഭവത്തെയാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ‘ഒരു ദേശീയ ദുരന്തം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്

19 / 20

ഐ എൻ എ സേനാവിഭാഗങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് സേനക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയ വർഷം

20 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ഡിയാത്രയെ എൽബയിൽ നിന്നും നെപ്പോളിയന്റെ പാരിസിലേക്കുള്ള മടക്കം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്

Your score is

The average score is 76%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register