മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 8

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 8

0%
13

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 8)

1 / 20

സി ആർ ഫോർമുല അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആര്

2 / 20

ക്രിപ്സ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വൈസ്രോയി ആര്

3 / 20

ഇന്ത്യൻ നാവിക കലാപം പടർന്നു പിടിച്ച മറ്റു സ്ഥലം ഏത്

4 / 20

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന വധുവിനെ സുന്ദരമായ രണ്ടു കണ്ണുകളാണ് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

5 / 20

ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട് ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി കേരളം സന്ദർശിച്ച വർഷം

6 / 20

ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം എത്ര

7 / 20

1944 മെയിൽ ഐഎൻഎയുടെ അധീനതയിലായ പ്രദേശം ഏത്

8 / 20

ബീഹാർ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

9 / 20

കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യുഎസിൽ അരങ്ങേറിയ ഹിന്ദി നാടകം ഏത്

10 / 20

ക്വിറ്റിന്ത്യാ സമരകാലത്ത് രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിച്ച സീക്രട്ട് കോൺഗ്രസ് റേഡിയോയുടെ സംഘാടക ആര്

11 / 20

ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് 1919 രാജകീയ അനുമതി ലഭിച്ച വർഷം

12 / 20

കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമര കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ദുർഭരണത്തിനെതിരെ ആസാദ് ദസ്ത എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ച വ്യക്തി ആര്

13 / 20

സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

14 / 20

ബ്രിട്ടീഷുകാർ നാവിക കലാപം അടിച്ചമർത്തിയ ദിവസം ഏത്

15 / 20

ഗാന്ധിജിയും ഇർവിൻ പ്രഭുവും ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ച വർഷം

16 / 20

സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ തിരോധാനം അന്വേഷിച്ച കമ്മീഷൻ ഏത്

17 / 20

ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമാവാൻ കാരണമായ നിയമം ഏത്

18 / 20

1921 ലേ നാഗപൂർ സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷൻ ആര്

19 / 20

ഗാന്ധിജി ദാദാ അബ്ദുള്ള എന്ന ഗുജറാത്തി വ്യാപാരിയുടെ കേസുകൾ വാദിക്കുവാൻ ആയി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ പോയ വർഷം

20 / 20

സി ആർ ഫോർമുല അവതരിപ്പിച്ച വർഷം

Your score is

The average score is 68%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

profile pic

Login

or

profile pic

Register