കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം -5

0%
3

കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം (മുഖ്യമന്ത്രിമാർ) -5

1 / 14

ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി

2 / 14

കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്ന ടെലിവിഷൻ പരിപാടി ഏത്

3 / 14

തിരുവിതാംകൂറിൻറെ പ്രധാനമന്ത്രി, തിരുകൊച്ചി മുഖ്യമന്ത്രി, കേരള മുഖ്യമന്ത്രി എന്നീ പദവികൾ അലങ്കരിച്ച വ്യക്തി

4 / 14

കേരളത്തിലാദ്യമായി ഡയസ്നോൺ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന മുഖ്യമന്ത്രി

5 / 14

ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളം രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇഎംഎസ് നേതൃത്വം നൽകിയ

6 / 14

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത്

7 / 14

അഞ്ചുവർഷം തികച്ചും ഭരിച്ച് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി ആര്

8 / 14

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി

9 / 14

ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായ വ്യക്തി

10 / 14

രാജ്ഭവന് പുറത്തുവച്ച് അധികാരമേറ്റ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി

11 / 14

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ കെ കരുണാകരൻറെ ആത്മകഥ ഏത്

12 / 14

ഇഎംഎസ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന കാലഘട്ടം

13 / 14

2013 ജനുവരിയിൽ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി

14 / 14

കയ്യൂർ, മൊറാഴസമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത കേരള മുഖ്യമന്ത്രി

Your score is

The average score is 71%

0%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
We'd like to show you notification for the latest posts    ALLOW NO THANKS