മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 1

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 1

0%
22

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 1)

1 / 20

സിംല കോൺഫറൻസ് നടന്ന വർഷം

2 / 20

ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ സ്ഥാപകരിൽ പെടാത്തത് ആര്

3 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ സൈമൺ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ആര്

4 / 20

ക്രിപ്സ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വൈസ്രോയി ആര്

5 / 20

ഐഎൻഎയുടെ പടയണി ഗാനം ഏത്

6 / 20

സി ആർ ഫോർമുല അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആര്

7 / 20

ഗാന്ധിജി ദണ്ഡിയാത്ര ആരംഭിച്ച വർഷം

8 / 20

മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ വിഭാഗത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തത് ആര്

9 / 20

ആഫ്രിക്കൻ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

10 / 20

ഗാന്ധിജിയെ സ്വാധീനിച്ച അൺ ടു ദി ലാസ്റ്റ് എന്ന കൃതി രചിച്ചതാര്

11 / 20

വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സിവിൽ നിയമലങ്കനത്തിന്ന് നേതൃത്വം നൽകിയത്

12 / 20

സൈമൺ കമ്മീഷൻ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര്

13 / 20

ബർമീസ് ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

14 / 20

മഹാത്മാഗാന്ധി ഭൂവർ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ആംബുലൻസ് വിഭാഗം സംഘടിപ്പിച്ച വർഷം

15 / 20

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന വധുവിനെ സുന്ദരമായ രണ്ടു കണ്ണുകളാണ് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

16 / 20

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി എന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ടു വെച്ച വ്യക്തി ആര്

17 / 20

ഗാന്ധിജി ജോഹന്നാസ് ബർഗിൽ ആദ്യമായി വക്കീൽ ആഫീസ് ആരംഭിച്ച വർഷം

18 / 20

ക്രിപ്സ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഐ എൻ സി പ്രസിഡണ്ട് ആര്

19 / 20

ക്വിറ്റിന്ത്യാ സമരകാലത്തെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡണ്ട് ആര്

20 / 20

ഇന്ത്യൻ നാവിക കലാപം പടർന്നു പിടിച്ച മറ്റു സ്ഥലം ഏത്

Your score is

The average score is 52%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register