മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 10

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 10

0%
4

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 10)

1 / 20

കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആര്

2 / 20

ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കാൻ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തി ആര്

3 / 20

നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ ആരംഭിച്ച സ്കൂൾ ഏത്

4 / 20

മഹാത്മാഗാന്ധി നിയമം പഠിക്കുവാനായി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയ വർഷം

5 / 20

ഖേദ സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം

6 / 20

റാണി ഗെയിഡിൻലിയെ നാഗന്മാരുടെ റാണി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്

7 / 20

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന വധുവിനെ സുന്ദരമായ രണ്ടു കണ്ണുകളാണ് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

8 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള കാൽവെപ്പ് ഏത്

9 / 20

റൗലറ്റ് നിയമ വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾക്ക് പഞ്ചാബിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

10 / 20

മാഹി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

11 / 20

ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയി ആര്

12 / 20

ഇന്ത്യൻ നാവിക കലാപം പടർന്നു പിടിച്ച മറ്റു സ്ഥലം ഏത്

13 / 20

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം ഏത്

14 / 20

സി ആർ ഫോർമുല അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആര്

15 / 20

ഗാന്ധിജിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ തടവിലാക്കിയ ജയിൽ ഏത്

16 / 20

നേറ്റാൾ ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് എന്ന സംഘടനക്ക് രൂപം നൽകിയ വർഷം

17 / 20

1935-ലെ നിയമത്തെ ‘ശക്തമായ ബ്രേക്കുകൾ ഉള്ളതും എൻജിൻ ഇല്ലാത്തതുമായ യന്ത്രം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആര്

18 / 20

പാകിസ്ഥാൻ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം

19 / 20

ഇന്ത്യക്ക് ഡൊമിനിയൻ പദവി നൽകണമെന് ഗവൺമെൻറ്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം

20 / 20

കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചതിന് ഗാന്ധിജിയെ തടവിലാക്കിയ ജയിൽ ഏത് ഏത്

Your score is

The average score is 65%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register