മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 11

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 11

0%
4

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 11)

1 / 20

ഗാന്ധിജി പ്രസിഡണ്ട് ആയ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻറെ സമ്മേളനം ബൽഗാമിൽ നടന്ന വർഷം

2 / 20

“ഇന്ത്യൻ ജനതക്ക് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻറെ അധികാര കൈമാറ്റം” എന്ന ചരിത്രപരമായ പ്രഖ്യാപനം ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആയ ക്ലമൻറ് ആറ്റ്ലി നടത്തിയത് എപ്പോൾ

3 / 20

ക്രിപ്സ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വർഷം

4 / 20

ക്രിപ്സ് മിഷൻ ചെയർമാൻ ആര്

5 / 20

രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളന സമയത്തെ ഇന്ത്യൻ വൈസ്രോയി ആര്

6 / 20

പ്രവിശ്യകളിലെ ദ്വിഭരണത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയമിതനായ കമ്മിറ്റി ഏത്

7 / 20

1940 ഗാന്ധിജി ആരംഭിച്ച വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹത്തിന് ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹി ആര്

8 / 20

ടാൻസാനിയൻ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

9 / 20

ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും രാജിവച്ച വർഷം

10 / 20

ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തി രേഖയായ റാഡ്ക്ലിഫ് ലൈൻ നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോൾ

11 / 20

ചൗരി ചൗരാ ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത്

12 / 20

ചിറ്റഗോങ് ആയുധശാല ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്ത വ്യക്തി ആര്

13 / 20

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തിലെ അവസാനത്തെ ബഹുജന മുന്നേറ്റം ഏത്

14 / 20

1857ലെ വിപ്ലവം പോലെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഒരു വിപ്ലവം എന്ന് ക്വിറ്റിന്ത്യാ പ്രക്ഷോഭത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ച വൈസ്രോയി ആര്

15 / 20

ആഗസ്റ്റ് ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം

16 / 20

ഗാന്ധിജി ദണ്ഡി കടപ്പുറത്ത എത്തി ചേർന്ന ദിവസം

17 / 20

ആഗസ്റ്റ് ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ച വൈസ്രോയി ആര്

18 / 20

ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ച വർഷം

19 / 20

പൂർണ സ്വരാജ് പ്രമേയം പാസാക്കപ്പെടുകയും ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്ത ആദ്യ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏത്

20 / 20

സത്താറയിൽ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

Your score is

The average score is 71%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register