മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 12

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 12

0%
3

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 12)

1 / 20

സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ആര്

2 / 20

രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തത് ആര്

3 / 20

ഇന്ത്യൻ നാവിക കലാപം പടർന്നു പിടിച്ച മറ്റു സ്ഥലം ഏത്

4 / 20

സി ആർ ഫോർമുല അവതരിപ്പിച്ച വർഷം

5 / 20

1857ലെ വിപ്ലവം പോലെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഒരു വിപ്ലവം എന്ന് ക്വിറ്റിന്ത്യാ പ്രക്ഷോഭത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ച വൈസ്രോയി ആര്

6 / 20

ക്വിറ്റിന്ത്യാ സമരകാലത്തെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡണ്ട് ആര്

7 / 20

“ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട്” നെ ‘അടിമത്വത്തിൻറെ പത്രം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

8 / 20

ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്ന്

9 / 20

ക്രിപ്സ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വൈസ്രോയി ആര്

10 / 20

ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹത്തിലെ പ്രാദേശിക നേതാവ് ആര്

11 / 20

ഗാന്ധിജി ആൾ ഇന്ത്യ ഹോം റൂൾ ലീഗിൻറെ പ്രസിഡണ്ടായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വർഷം

12 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ സൈമൺ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ആര്

13 / 20

പാക്കിസ്ഥാനിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആര്

14 / 20

1925 സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ പ്രമുഖ നേതാവ് ആര്

15 / 20

വേദാരണ്യം ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

16 / 20

ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം എത്ര

17 / 20

മൂന്നു വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുത്ത ദേശീയ നേതാവ് ആര്

18 / 20

ഇന്ത്യയിലെ അധികാര കൈമാറ്റത്തെ ചർച്ച ചെയ്യാനായി 1946 ക്യാബിനറ്റ് മിഷനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആര്

19 / 20

ഭൂനികുതി വർദ്ധനവിനെതിരെ ഗുജറാത്തിലെ കർഷകർ നടത്തിയ ബർദോളി പ്രക്ഷോഭം നടന്ന വർഷം

20 / 20

ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിൻറെ പ്രസിഡൻറ് ആര്

Your score is

The average score is 70%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register