മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 13

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 13

0%
3

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 13)

1 / 20

ബോംബെയിൽ റോയൽ ഇന്ത്യൻ നേവി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കലാപം നടത്തിയത് എപ്പോൾ

2 / 20

നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ ആരംഭിച്ച സ്കൂൾ ഏത്

3 / 20

നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വക്കീൽ അഭ്യാസം നിർത്തലാക്കിയ ദേശീയ നേതാവ് ആര്

4 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ഡിയാത്രയെ എൽബയിൽ നിന്നും നെപ്പോളിയന്റെ പാരിസിലേക്കുള്ള മടക്കം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്

5 / 20

മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടി നേതാവ് ആര്

6 / 20

രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം ലണ്ടനിൽ ആരംഭിച്ച വർഷം

7 / 20

സി ആർ ഫോർമുല അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആര്

8 / 20

ഇന്ത്യൻ ഫെഡറൽ മാതൃകയിലുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത ആക്ട് ഏത്

9 / 20

“ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട്” നെ ‘അടിമത്വത്തിൻറെ പത്രം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

10 / 20

ഗാന്ധിജി റൗലറ്റ് ആക്ടിനെതിരെ രാജ്യ ഭാഗമായി സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയ വർഷം

11 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ സൈമൺ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ആര്

12 / 20

ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്ത ഏക വട്ടമേശസമ്മേളനം ഏത്

13 / 20

സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കാൻ കാരണമായി കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏത്

14 / 20

ഗാന്ധിജി മൂന്നാമതായി കേരളം സന്ദർശിച്ച വർഷം

15 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ഡിയാത്രയെ “കിൻഡർ ഗാർഡൻ സ്റ്റേജ് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ” എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്

16 / 20

സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാവ് ആര്

17 / 20

1935-ലെ നിയമത്തെ ‘ശക്തമായ ബ്രേക്കുകൾ ഉള്ളതും എൻജിൻ ഇല്ലാത്തതുമായ യന്ത്രം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആര്

18 / 20

നീലം തോട്ടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കർഷകരെ പശ്ചാത്യർ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ നടന്ന പ്രക്ഷോഭം ഏത്

19 / 20

രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളന സമയത്തെ ഇന്ത്യൻ വൈസ്രോയി ആര്

20 / 20

ഗാന്ധിജി ഇർവിൻ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ച വർഷം

Your score is

The average score is 68%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register