മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 15

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 15

0%
4

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 15)

1 / 20

ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആര്

2 / 20

ഗാന്ധി സിനിമയിൽ ഗാന്ധിയായി വേഷമിട്ടത് ആര്

3 / 20

1946 സെപ്റ്റംബറിൽ നിലവിൽ വന്ന ഇടക്കാല ഗവൺമെൻറ് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച വ്യക്തി ആര്

4 / 20

സിവിൽ നിയമ ലങ്കന പ്രസ്ഥാനം താൽകാലികമായി നിർത്തി വെക്കാൻ കാരണമായ ഗാന്ധി ഇർവിൻ സന്ധി നടന്ന വർഷം

5 / 20

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം ഏത്

6 / 20

ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു

7 / 20

“ഉപ്പ് പെട്ടെന്ന് നിഗൂഢമായ ഒരു വാക്കായി മാറി. ശക്തിയുടെ വാക്ക്” ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആര്

8 / 20

ഗ്രേറ്റ് സോൾ : മഹാത്മാഗാന്ധി ആൻഡ് ഹിസ് സ്ട്രഗിൾ വിത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര്

9 / 20

രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ഹിന്ദുമഹാസഭ യെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത് ആര്

10 / 20

1935ലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരം ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വർഷം

11 / 20

ദണ്ഡി യാത്രയെ മോസസിൻറെ ഇസ്രായേലിലെക്കുള്ള പാലായനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്

12 / 20

ഡൽഹി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

13 / 20

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തി ആര്

14 / 20

ഇന്ത്യാ വിഭജനത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന “ഫ്രീഡം അറ്റ് മിഡ്നൈറ്റ്” എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആര്

15 / 20

ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹത്തിലെ നൂറാം വാർഷികം ഇന്ത്യ ആചരിച്ച വർഷം

16 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ഡിയാത്രയെ “ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റ്” എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്

17 / 20

റൗലറ്റ് നിയമത്തെ പിന്തുണച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ ആര്

18 / 20

സൈമൺ കമ്മീഷനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആര്

19 / 20

ബർദോളി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

20 / 20

ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യാധിപൻ ആര്

Your score is

The average score is 73%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register