മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 19

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 19

0%
3

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 19)

1 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ഡിയാത്രയെ “ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റ്” എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്

2 / 20

ബൗണ്ടറി കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആയി നിയമിതനായ വ്യക്തി ആര്

3 / 20

സത്താറയിൽ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

4 / 20

കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യകളിൽ (പ്രത്യേകിച്ച് നാഗാലാൻഡ്) ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നല്കിയത് ആര്

5 / 20

ഗാന്ധി ഓൺ നോൺ വയലൻസ് എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആര്

6 / 20

നീലം തോട്ടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കർഷകരെ പശ്ചാത്യർ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ നടന്ന പ്രക്ഷോഭം ഏത്

7 / 20

മൊണ്ടേഗു ചെംസ്ഫോർഡ് നിയമം നിലവിൽ വരുമ്പോൾ വൈസ്രോയി ആര്

8 / 20

ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ അധഃസ്ഥിതരെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്ത വ്യക്തി ആര്

9 / 20

അഖിലേന്ത്യാ ഖിലാഫത്ത് ദിനമായി ആചരിക്കാൻ ഖിലാഫത്ത് കോൺഫറൻസ് തീരുമാനിച്ച ദിവസം

10 / 20

കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഇൻറർനാഷണല്ലിൻറെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആര്

11 / 20

1920-ലെ കൊൽക്കത്ത സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷൻ ആര്

12 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭം ഏത്

13 / 20

ഇന്തോനേഷ്യൻ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

14 / 20

മൂന്നു വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുത്ത ദേശീയ നേതാവ് ആര്

15 / 20

ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം എത്ര

16 / 20

ജാലിയൻവാലാബാഗ് ദുരന്തത്തെ രാക്ഷസീയമായ ഒരു നടപടി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആര്

17 / 20

ബർമീസ് ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

18 / 20

ഇന്ത്യൻ നാവിക കലാപം പടർന്നു പിടിച്ച മറ്റു സ്ഥലം ഏത്

19 / 20

ചിറ്റഗോങ് ആയുധശാല ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്ത വ്യക്തി ആര്

20 / 20

റൗലറ്റ് നിയമ വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾക്ക് പഞ്ചാബിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

Your score is

The average score is 73%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register