മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 3

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 3

0%
11

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 3)

1 / 20

രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളന സമയത്തെ ഇന്ത്യൻ വൈസ്രോയി ആര്

2 / 20

ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

3 / 20

കോൺഗ്രസ് ഖിലാഫത്ത് സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡൻറ് ആര്

4 / 20

ഐഎൻഎയുടെ പടയണി ഗാനം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആര്

5 / 20

റൗലറ്റ് നിയമത്തെ പിന്തുണച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ ആര്

6 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസാക്കിയ വർഷം

7 / 20

മൂന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം എത്ര

8 / 20

മഹാത്മാഗാന്ധി നിയമം പഠിക്കുവാനായി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയ വർഷം

9 / 20

ഗാന്ധിജി ഉപ്പുനിയമം ലംഘിച്ചത് എന്ന്

10 / 20

കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യുഎസിൽ അരങ്ങേറിയ ഹിന്ദി നാടകം ഏത്

11 / 20

ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട് ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി കേരളം സന്ദർശിച്ച വർഷം

12 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ക്രിപ്സ് മിഷൻറെ പരാജയത്തിനു കാരണമെന്ത്

13 / 20

ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോൾ

14 / 20

ചൗരി ചൗരാ ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത്

15 / 20

ഗാന്ധിജിയോടൊപ്പം ദണ്ഡിയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത മലയാളി ആര്

16 / 20

സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ആര്

17 / 20

ജാലിയൻവാലാബാഗ് ദുരന്തത്തെ ലജ്ജാവഹം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആര്

18 / 20

ഗാന്ധിജി നാലാമതായി കേരളം സന്ദർശിച്ച വർഷം

19 / 20

ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വൈസ്രോയിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ നിന്നും രാജി വെച്ച മലയാളി ആര്

20 / 20

ഗാന്ധിജിയും ഇർവിൻ പ്രഭുവും ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ച വർഷം

Your score is

The average score is 61%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register