മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 5

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 5

0%
7

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 5)

1 / 20

ബോംബെയിൽ റോയൽ ഇന്ത്യൻ നേവി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കലാപം നടത്തിയത് എപ്പോൾ

2 / 20

ഗാന്ധി സിനിമയിൽ ഗാന്ധിയായി വേഷമിട്ടത് ആര്

3 / 20

1935-ലെ നിയമത്തെ ‘ശക്തമായ ബ്രേക്കുകൾ ഉള്ളതും എൻജിൻ ഇല്ലാത്തതുമായ യന്ത്രം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആര്

4 / 20

പൂർണ്ണസ്വരാജ് പ്രമേയം പാസാക്കിയപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻറെ സ്മരണാർത്ഥം ഒരു ഫ്ലാഗ് ഉയർത്തിയത് എപ്പോൾ

5 / 20

സൈമൺ കമ്മീഷൻ അംഗമായിരുന്നതും പിന്നീട് ബ്രിട്ടനിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പദവി വഹിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ വ്യക്തി ആര്

6 / 20

കേരളത്തിൽ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി ആര്

7 / 20

ജസ്റ്റിസ് സിഡ്നി റൗളറ്റിൻറെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മീഷൻ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ നിയമം ഏത്

8 / 20

ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തെ “എൽബയിൽ നിന്നും പാരീസിലേക്ക് ഉള്ള നെപ്പോളിയൻറെ മടക്കയാത്ര” എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

9 / 20

സത്താറയിൽ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

10 / 20

ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലക്ക് കാരണമായ നിയമം ഏത്

11 / 20

വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യകളിൽ ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

12 / 20

കിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നതെന്ന്

13 / 20

ഗാന്ധിജി ദണ്ഡിയാത്ര ആരംഭിച്ചത് എവിടെ നിന്ന്

14 / 20

ഗാന്ധിജി തൻറെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ച പത്രം ഏത്

15 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസാക്കിയ വർഷം

16 / 20

1946 ഫെബ്രുവരി 23ന് റോയൽ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ നാവികരുടെ സ്ഥാന ക്രമത്തെ ത്യജിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആര്

17 / 20

ആറ്റ്ലിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെ “ബുദ്ധിപരവും സാഹസികവുമായ തീരുമാനം” , “ധീരമായ ഒരു കാൽവെപ്പ്”എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആര്

18 / 20

ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം എത്ര

19 / 20

ഖേദ സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര്

20 / 20

ഗാന്ധിജി പ്രസിഡണ്ട് ആയ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻറെ സമ്മേളനം ബൽഗാമിൽ നടന്ന വർഷം

Your score is

The average score is 68%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register