മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 9

മഹാത്മാഗാന്ധി ക്വിസ് – 9

0%
4

മഹാത്മാഗാന്ധി (ക്വിസ് – 9)

1 / 20

സൈമൺ കമ്മീഷന് എതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏത്

2 / 20

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഗവർണർ ജനറൽ ആര്

3 / 20

ഗാന്ധിജി നിയമ പഠനം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിൽ മടങ്ങിയെത്തുകയും ബോംബെയിൽ രാജ് കോട്ടിലും അഭിഭാഷകനായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത വർഷം

4 / 20

അഹമ്മദാബാദിൽ ഉടമകളും തൊഴിലാളികളും തമ്മിൽ നടന്ന സമരം ഏത്

5 / 20

സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

6 / 20

ഗാന്ധിജി വെറുമൊരു മനുഷ്യനല്ല ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് നന്മ ഇത്രയേറെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപകടമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആര്

7 / 20

ഇന്ത്യാ വിഭജനത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന “ഫ്രീഡം അറ്റ് മിഡ്നൈറ്റ്” എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആര്

8 / 20

ഇന്ത്യയിലെ അധികാര കൈമാറ്റത്തെ ചർച്ച ചെയ്യാനായി 1946 ക്യാബിനറ്റ് മിഷനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആര്

9 / 20

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം ഏത്

10 / 20

സൈമൺ കമ്മീഷൻ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര്

11 / 20

ഡൽഹി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

12 / 20

മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടി നേതാവ് ആര്

13 / 20

ഗാന്ധിജിയുടെ അറസ്റ്റിന് ശേഷം ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തിന്ന് നേതൃത്വം നൽകിയ നേതാവ്

14 / 20

1937 ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള വൈസ്രോയി ആര്

15 / 20

ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻറെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണസഭ രൂപീകൃതമായത് എപ്പോൾ

16 / 20

ക്രിപ്സ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വൈസ്രോയി ആര്

17 / 20

കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യുഎസിൽ അരങ്ങേറിയ ഹിന്ദി നാടകം ഏത്

18 / 20

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമര നായിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

19 / 20

കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആര്

20 / 20

ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പാസാക്കിയ അവസാനത്തെ ആക്ട് ഏത്

Your score is

The average score is 64%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register