ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 3)

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 3)

0%
11

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 3)

1 / 20

നാനാ സാഹിബിൻറെ പട്ടാള മേധാവി ആര്

2 / 20

ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് 1857ലെ വിപ്ലവത്തിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

3 / 20

ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്രസമരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത്

4 / 20

വിപ്ലവകാരികൾ ആദ്യം പിടിച്ചെടുത്ത പ്രദേശം ഏത്

5 / 20

ഉത്തർ പ്രദേശിലെ പ്രധാന കലാപ കേന്ദ്രം ഏത്

6 / 20

1857 ലെ കലാപത്തിന്ന് ഫൈസാബാദിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തത്

7 / 20

ഝാൻസിയിലെ രാജാവായിരുന്ന രാജാ ഗംഗാധർ റാവുവിൻറെ രാജ്ഞി ആര്

8 / 20

മൃഗക്കൊഴുപ്പ് പുരട്ടിയ പുതിയ തരം തിരികൾ നിറച്ച എൻഫീൽഡ് തോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വെടിവയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഭടന്മാരെ നിർബന്ധിച്ചത് കാരണം ഉണ്ടായ സമരം

9 / 20

ശിപ്പായി ലഹള എന്ന് 1857ലെ വിപ്ലവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

10 / 20

1857: ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര്

11 / 20

കാലം എത്താതെയുള്ള വിപ്ലവത്തിൻറെ പൊട്ടി പുറപ്പെടൽ കലാപ നേതാക്കളെ അമ്പരപ്പിച്ചു എന്ന് 1857ലെ വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആര്

12 / 20

ഡൽഹിയിൽ നടന്ന കലാപം അടിച്ചമർത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് ജനറൽ ആര്

13 / 20

പേഷ്വാ ബാജിറാവുവിൻറെ ദത്തുപുത്രൻ ആര്

14 / 20

1857: ദി ഗ്രേറ്റ് റെബല്യൻ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര്

15 / 20

1857 വിപ്ലവത്തിലെ ജോവാൻ ഓഫ് ആർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

16 / 20

ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമ പ്രകാരം അവസാനമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട നാട്ടുരാജ്യം ഏത്

17 / 20

ചബേലി എന്ന പേരിലറിയപ്പെട്ട വിപ്ലവകാരി ആര്

18 / 20

ഝാൻസിയിലെ കലാപം അടിച്ചമർത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് ജനറൽ ആര്

19 / 20

താന്തിയാ തോപ്പി വധിക്കപ്പെട്ടത് എപ്പോൾ

20 / 20

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര സമരത്തെ മുകൾ ഭരണാധികാരി ആര്

Your score is

The average score is 70%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register