ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 5)

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 5)

0%
6

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 5)

1 / 20

1857-ൽ ന്യൂയോർക്ക് ട്രൈബ്യൂൺ എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ 1857ലെ വിപ്ലവത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര സമരമായി കരുതാമെന്ന് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് ആര്

2 / 20

ചബേലി എന്ന പേരിലറിയപ്പെട്ട വിപ്ലവകാരി ആര്

3 / 20

താന്തിയാ തോപ്പി വധിക്കപ്പെട്ടത് എപ്പോൾ

4 / 20

“1857” എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര്

5 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിൽ കോട്ടയിലെ നേതാവ് ആര്

6 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിൻറെ പ്രവാചകൻ, വിപ്ലവത്തിൻറെ അംബാസിഡർ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

7 / 20

1857 വിപ്ലവത്തിൽ മാൻഡസോറിലേ നേതാവ് ആര്

8 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിലെ ആദ്യ രക്ത സാക്ഷി ആര്

9 / 20

കലാപകാലത്ത് ഝാൻസിറാണി സഞ്ചരിച്ച കുതിര ഏത്

10 / 20

ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ളഭരണത്തിലായ വർഷം

11 / 20

വിപ്ലവകാരികൾ ഡൽഹി പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ എപ്പോൾ

12 / 20

ഝാൻസി റാണിയെ വധിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാള മേധാവി ആര്

13 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിൽ മധുരയിലെ നേതാവ് ആര്

14 / 20

റബല്യൻ1857 എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര്

15 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിൽ ആസാമിലെ നേതാവ് ആര്

16 / 20

1857 യിൽ ഷാഹിൻ- ഷായെ- ഹിന്ദുസ്ഥാൻ (ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തി) എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതാര്

17 / 20

മണികർണിക എന്ന ചിത്രത്തിൽ ജാൻസിറാണി ആയി അഭിനയിച്ച വ്യക്തി ആര്

18 / 20

“ചപ്പാത്തി വിപ്ലവം” എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത്

19 / 20

ഗ്വാളിയോർ, ജാൻസി എന്നീ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് മേധാവി ആര്

20 / 20

ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ശിപ്പായി വാർ ഇൻ ഇന്ത്യ 1857-1858 എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര്

Your score is

The average score is 80%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register