ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 7)

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 7)

0%
4

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (ക്വിസ് – 7)

1 / 20

ഒന്നാം സ്വതന്ത്ര സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വർഷം

2 / 20

ആരയിലെ കലാപം അടിച്ചമർത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് ജനറൽ ആര്

3 / 20

1857 വിപ്ലവത്തിൽ മാൻഡസോറിലേ നേതാവ് ആര്

4 / 20

1857 വിപ്ലവത്തിൽ കലാപകാരികൾ ഡൽഹി രാജാവായി അവരോധിച്ച വ്യക്തി ആര്

5 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിന് ഭാഗമായി മംഗൽപാണ്ഡെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആര്

6 / 20

ബഹദൂർഷാ രണ്ടാമൻ റംഗൂണിൽ വെച്ച് മരിച്ച വർഷം

7 / 20

കാലത്തെ തിരിച്ചു വെക്കാനുള്ള യാഥാസ്ഥിക ഘടകങ്ങളുടെ ശ്രമം എന്ന് 1857ലെ വിപ്ലവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

8 / 20

താന്തിയാ തോപ്പി വധിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം

9 / 20

ഐഎൻഎയുടെ വനിതാ ബെറ്റാലിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

10 / 20

1858 ലെ വിളംബരത്തിൻറെ ഫലമായി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണാധികാരി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരി ആര്

11 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിൻറെ പ്രവാചകൻ, വിപ്ലവത്തിൻറെ അംബാസിഡർ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

12 / 20

ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരിച്ച സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആര്

13 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിൽ ഝാൻസിയിലെ നേതാവ് ആര്

14 / 20

മൂന്നാം നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്

15 / 20

ഫ്യൂഡൽ ഇന്ത്യയുടെ അവസാന ചിറകടി എന്ന് 1857ലെ വിപ്ലവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

16 / 20

1857ലെ വിപ്ലവത്തിൻറെ അനന്തരഫലം എന്തായിരുന്നു

17 / 20

ഝാൻസിയിലെ രാജാവായിരുന്ന രാജാ ഗംഗാധർ റാവുവിൻറെ രാജ്ഞി ആര്

18 / 20

ഉത്തർ പ്രദേശിലെ പ്രധാന കലാപ കേന്ദ്രം ഏത്

19 / 20

ഹുമയൂണിൻറെ ശവകുടീരത്തിൽ നിന്ന് പിടിയിലായത് ആര്

20 / 20

1857 വിപ്ലവത്തിൽ ഗ്വാളിയോറിലെ നേതാവ് ആര്

Your score is

The average score is 78%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register