ഐ. എൻ. സി (ക്വിസ് – 1)

ഐ. എൻ. സി (ക്വിസ് – 1)

0%
17

ഐ. എൻ. സി (ക്വിസ് – 1)

1 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ 1855 ബോംബെയിൽ വെച്ച് w c ബാനർജിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ഐഎൻസി സമ്മേളനത്തിൻറെ പ്രത്യേകത എന്ത്

2 / 20

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകൃതമാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആര്

3 / 20

“കോൺഗ്രസിൻറെ സമാധാനപരമായ അന്ത്യമാണ് എൻറെ ലക്ഷ്യം” എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര്

4 / 20

പ്രഗൽഭരായ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പരാമർശത്തിൽ നിന്നും രൂപം കൊണ്ടത് എന്ന് ഐ എൻ സി യെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാര്

5 / 20

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻറെ ആദ്യത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആര്

6 / 20

INC യുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ

7 / 20

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻറെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം

8 / 20

1885 മുതൽ 1947 ൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃപരമായ പങ്ക് വഹിച്ച ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകൃതമായ വർഷം

9 / 20

“വർഷത്തിലൊരിക്കൽ തവളകളെ പോലെ കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല”എന്നും “അവധിക്കാല വിനോദ പരിപാടി” എന്നും ഐ എൻ സിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആര്

10 / 20

INC ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം

11 / 20

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസിൻറെ പ്രസിഡണ്ട് ആയ ആദ്യ വനിത ആര്

12 / 20

ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന സമ്പന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ സംഘടന എന്ന് ഐഎൻസി യെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്

13 / 20

ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിന് ഡൽഹി ആദ്യമായി വേദിയായ വർഷം

14 / 20

മൂന്ന് ദിവസത്തെ തമാശ എന്ന് അമരാവതി സമ്മേളനത്തിത്തെ (1897) കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാര്

15 / 20

“ഇന്ത്യയിലെ ഭരണസംവിധാനം കുറേകൂടി പരിഷ്‌കൃതം ആവണമെന്നും നമ്മളെയും ഭരണത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കണമെന്നും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ” ഇത് ആരുടെ വാക്കുകൾ

16 / 20

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ആര്

17 / 20

അയിത്തോച്ചാടനത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം

18 / 20

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ 1885 ബോംബെയിൽ വെച്ച് w c ബാനർജി യുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻറെ സമ്മേളനത്തിൻറെ പ്രത്യേകത ഏത്

19 / 20

1908 ലെ മദ്രാസ് സമ്മേളനത്തിൻറെ അധ്യക്ഷൻ ആര്

20 / 20

കോൺഗ്രസിൻറെ ശതാബ്ദി സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷനായ ആദ്യ പ്രസിഡണ്ട് ആര്

Your score is

The average score is 60%

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
profile pic

Login

or

profile pic

Register